Svesno disanje je jednostavna, nežna, ali istovremeno moćna tehnika disanja. Ono donosi na površinu naše svesnosti ne samo naša nesvesna verovanja i emocije, već i sve veze koje uspostavimo sa našim telom, sa samim sobom, sa našom intimom i veze koje stvaramo sa svetom. Kada svesno dišemo, kreiramo mogućnosti da unutar našeg bića rešimo, integrišemo, i iscelimo blokade koje nismo razrešili. Ovaj proces oslobađa energiju, noseći veliku životnu radost, a time i omogućava da nastavimo napred ka ispunjenju našeg potencijala kao ljudska bića.

Svesno disanje funkcioniše na principu da postoji direktna veza između našeg psihiškog blagostanja i otvorenosti disanja. Opuštanje i ispuštanje daha umanjuje tenziju i u telu i u umu.

Cena: 40 EUR, postoji mogućnost zakazivanja individualnih tretmana po ceni 60 EUR
Prijave na tel. 063-568605

Svesno disanje se najčešće praktikuje u ležećoj poziciji pri čemu vi učite da povežete vaše disanje, kako ne bi postojale pauze između svakog udisaja i izdisaja. Polako bićete vođeni da nađete vaš ritam, koji će verovatno biti brži i dublji onog na koji ste naviknuti. Proces traje oko 90 minuta, a na kraju postoji faza integracije koja traje 15-tak minuta, sa kojom se završava sesija. U celosti, jedna sesija svesnog, povezanog disanja traje oko 2 sata.

Kroz kontinuirano disanje bez pauze, vaše telo prima više kiseonika od uobičajenog, a to menja nivo karbon dioksida u vašem mozgu. Kada se ovo desi vi ulazite u samo – inducirano stanju transa, gde različite slike i sećanja, emocije i telesne senzacije, izlaze na površinu kako bi bili pregledani, oslobođeni i integrisani. Moć ove tehnike je u tome što u ovom stanju vi ste istovremeno i iskusivač i posmatrač prošlih događaja. Ovo vam omogućava da se oslobodite istih ili da ih reintegrirate iz jedne nove perspektive.

Ovim metodom vi akumulirate zivotnu energiju-pranu, koja počinje da se kreće slobodno kroz vaše telo(najčešće doživljavano kao talasi energije). Ovo opušta nagomilane blokade u energetskom sistemu vašeg tela (fizičko, emotivno, duhovno,energetsko) i deluje na sva četiri nivoa istovremeno.

Iskustva za vreme ove tehnike mogu varirati celo vreme. Spektar ovih iskustva može da bude od fizičkih senzacija bola ili zadovoljstva, oslobađanje blokadi u telu preko toplote do energetskog kretanja koje potiče oslobađanje emocija (tuga, ljutnja, bes, itd). Može se dobiti uvid u disfunkcionalnom redosledu misli ili o novom redosledu misli, kao i duboka duhovna iskustva.

Za vreme čitavog procesa vi ste pod nadzorom i dobijate uputstva iskusnog vodiča.

Otkrijte kako disanje može da vas oslobodi od bola vaše prošlosti i kako da iznesete celu vašu energiju i sposobnosti. Naučite kako da se priključite na vaš neiscrpni rezervoar sreće i moći skrivenim dunoko u vama i kako da iz njega konstantno crpite sve što vam je svakodnevno potrebno.

Elena Antonovska – Professional Coach & Trener

Voli za sebe da kaže da je Professional coach Ericksonovog koledža – Coaching & Self-Development. A pored toga, lista veština i znanja je prilično duga, te bi samo pomenuli neke od njih: PCM Coach (Process Communication model), Reiki Master, Pranic Healing instructor, EFT practitioner, WingWave coach, NLP Practitioner, Regresoterapeut, Bach Flower Remedies practitioner itd.

Od 2007 godine njen profesionalni pravac je potpuno usmeren ličnom razvoju i trajnoj transformaciji pojedinaca i grupa, kad je osnovala svoj Centar za lični razvoj koji se bavio u to vreme samo alternativnim metodama. Danas, to je u Skoplju mesto gde se odvijaju sve aktivnosti povezane sa motivacijom, inspiracijom, edukacijom, podrškom i asistencijom u procesima samo-realizacije, promene i uspeha. Pri tom se koriste veštine, tehnike, metode i znanja koje pokrivaju sve aspekte postojanja ljudskog bića u celini (fizički, emocionalni, mentalni i duhovni). Cilj im je da ljude voljne i željne za promenom vrate u celovitost i osvetle što veći deo njih samih, kako bi izrasli u otvorene, dinamične i samo-svesne individue.