Izvor i snaga misli

Efikasne strategije za popravljanje kvaliteta života

Šta je seminar »Izvor i snaga misli?«

Seminar »Izvor i snaga misli« je intenzivna psihoterapijska radionica u kojoj se učesnici osposobljavaju da otklone sopstvene blokade i povise ličnu efikasnost.

Seminar traje 4 dana. Da bi se obezbedili najbolji uslovi za rad i postigli najbolji rezultati, broj učesnika je ograničen na 20 osoba: 14 aktivnih učesnika i 6 posmatrača.

Cilj seminara je da učesnici zauzmu realističan i optimističan stav prema stvarnosti preko primene kognitivnih, emocionalnih i praktičnih tehnika i znanja, da bi prevazišli blokade koje imaju (npr. strah, depresiju…) i unapredili sopstvene potencijale (npr. talenata, kreativnosti) i na taj način popravili kvalitet svog života na duge staze.

Seminar ima 2 fokusa:

  1. Sticanje emocionalne kompetentnosti

 Objasnićemo kako nastaju emocionalna opterećenja – stres, trema, strah, depresija, ljutnja, bes, ljubomora, stid, griža savesti – i kako se ona mogu efikasno i trajno prevazići.

Predstavićemo »A – B – C model osećanja« i uz mnogobrojne vežbe učesnici će se upoznati sa teorijom i sa praktičnom primenom A – B – C modela. Učesnici će steći kompetentnost u oslobađanju od nezdravih osećanja i naučiće da ostanu emocionalno stabilni i funkcionalni u teškim životnim uslovima.

  1. Sticanje praktične kompetentnosti

 Posle završenog seminara naši učesnici će biti u stanju da:

  • bolje komuniciraju sa svojim partnerima u privatnom životu i sa kolegama na poslu

  • ispravno postave prioritete i da brzo ispune neprijatne zadatke

  • unaprede sopstveno zdravlje

  • ponašaju se samouvereno i učtivo i da zastupaju i sopstvene i interese onih sa kojima ostvaruju sopstvene ciljeve u teškim situacijma

  • prevaziđu široko zastupljenu »socijanu bolest« našeg vremena – odlagajuće i izbegavajuće ponašanje

Šta ćete dobiti na ovom seminaru?

Seminar je zasnovan na primeni Kognitivnog pristupa u psihoterapiji i savetovanju. Osnova kognitivnog pristupa su REBT i kognitivno-bihejvioralna terapija. Predavači će Vam tokom seminara preneti i naučno zasnovane činjenice koje se odnose na komunikaciju, upravljanje stresom, lični i profesionalni razvoj i efikasno ponašanje.

REBT i kognitivni pristup su naučno zasnovani i priznati postupci koji se primenjuju za oslobađanje od emocionalnih opterećenja i hroničnog stresa. Ako se REBT tehnike Kognitivnog pristupa ispravno primenjuju, za kratko vreme ostvaruju se evidentni rezultati.

Znanje koje ćemo Vam staviti na raspolaganje doprineće da povisite kompetentnost u rešavanju praktičnih problema i tako bolje upravljate svojim životom.

Drugim rečima, učesnici seminara će povisiti emocionalnu kompetentnost i naučiti da rešavaju praktične probleme. Moći će da se oslobode uznemirujućih misli, osećanja i loših navika, da se ponašaju suvereno i osećaju opuštenije i zadovoljnije.

Kako se odvija naš seminar?

Predavači će poći od individualnih ciljeva i svakom učesniku seminara preneti tačno ono znanje koje mu je potrebno da prevaziđe sopstvene blockade efikasnosti. Zbog toga na samom početku seminara pravimo spisak želja, ciljeva i konflikata učesnika. Sve informacije koje tada dobijemo će biti uzete u obzir pri određivanju konkretnih sadržaja seminara. U praktičnom delu ćemo prezentovati informacije, diskutovati, raditi individualne i grupne terapije i savetovanje.

Poseban „highlight“ našeg seminara je takozvana „vruća stolica“ – terapija uživo – ona donosi najveću dobit učesnicima.

Uprkos ozbiljnosti rada, seminar se održava u opuštenoj atmosferi u kojoj humor takođe ima svoje mesto.

Tokom pauza seminara daju se mali zadaci u kojima se svaka osoba bavi nečim što je za nju značajno i pomaže joj da ostvari promene kojima teži.

Ovo važi i za kraj seminara: svi učesnici seminara dobijaju osnovne savete kako da prenesu ostvarene rezultate na svoju svakodnevicu. Predavači seminara će preporučiti male mentalne ili praktične vežbe koje su prilagođene potrebama svake osobe.

Kome je namenjen ovaj seminar?

Seminar je pogodan za sve ljude koji žele da nauče da:

  • postignu svoje emocionalne i praktične ciljeve

  • Pristupe konstruktivno ličnom razvoju

  • povećaju svoju radnu sposobnost i radost življenja

Seminar nije pogodan za ljude sa ozbiljnim, akutnim mentalnim poremećajima koji zahtevaju individualnu terapijsku podršku. Ukoliko voditelji seminara primete da je to slučaj kod pojedinih osoba, obavestiće ih i predložiti odgovarajuće oblike lečenja.

Predavači

Seminar organizuje Institut za Kognitivni Menadžment iz Štutgarta, akreditovan od strane Internacionalne asocijacije za REBT (IAREBT).

Seminar vode Milenko Vlajkov i Ksenija Popadić – internacionalni REBT supervizori i terapeuti.

   

Cena seminara

400 evra – uplatom od 100 evra se rezerviše prisustvo na seminaru

Informacije i prijave na ksenija.popadic@kmteam.de