“Stres i kako ga prevazići – 3.deo: Negativni efekti stresa i načini za prevazilaženje” autor Zoran Zrnić

2020-11-18T19:41:27+00:00

Negativni efekti stresa i načini za prevazilaženje Stres umanjuje mogućnost jasnog razmišljanja, efektivnog funkcionisanja i uživanja u životu. Stres sam po sebi nije bolest. Hronični stres može da bude faktor u izazivanju kliničke depresije ili

“Stres i kako ga prevazići – 3.deo: Negativni efekti stresa i načini za prevazilaženje” autor Zoran Zrnić2020-11-18T19:41:27+00:00

“Stres i kako ga prevazići – 2.deo: Fiziologija stresa – Fight or flight” autor Zoran Zrnić

2020-11-12T11:21:56+00:00

Fiziologija stresa -“Fight or flight” autor Zoran Zrnić “Fight or flight” mehanizam Ljudska vrsta je opstala i proširila se na zemlji prolazeći kroz teška i stresna razdoblja. Jedan od faktora koji nam je omogućio da

“Stres i kako ga prevazići – 2.deo: Fiziologija stresa – Fight or flight” autor Zoran Zrnić2020-11-12T11:21:56+00:00
Go to Top