INTEGRATIVNA HOLISTIČKA MEDICINA

* Primenjena kineziologija * Kranio-sakralna terapija *
* Energetska integrativna psihosomatika
* Biopranaterapija *

individualni tretmani
terapeut Dragan Anđelković

Informacije i zakazivanje: 065 3000723 i 063 568605

Cena tretmana: promotivna cena 8000din (redovna cena 9000 din)
Trajanje tretmana: 45-60 minuta

  • PRIMENJENA KINEZIOLOGIJA (Kinesiology aplication, AK) je manuelna tehnika kojom se mogu dobiti dijagnostičke informacije u cilju procene zdravstvenih problema pacijenta, bilo da se radi o funkcionalnim lezijama osteo-mišićnog sistema, ili nekog unutrašnjeg organa, o pravilnoj ishrani ili emocionalnim faktorima.

Ova integrativna medicina se bazira na prostoj činjenici da naše telo nikad “ne laže” (za razliku od mentalnog), te da se ispitivanje objektivnih nalaza može vršiti na pacijentu testiranjem odgovarajućih mišića kao indikatora “govora tela”. U suštini, primenjena integrativna kineziologija se bazira na testiranju, tretiranju i kontroli pet elemenata intravertebralnog foramena.

Kineziološki test koji nam daje pozitivan odgovor (slabost odgovarajućeg mišića), biće i naša dijagnoza koji je organ u primarnoj disfunkciji i koga treba tretirati ili uputiti pacijenta na ulteriorne nalaze i ispitivanja. Terapija će se, u kineziološkom smislu, sastojati u stimulaciji neuro-vaskularnih ili neuro-limfnih tačaka vezanih za “taj mišić”, kako bi se uspostavio adekvatni tonus. Pored ovog tretmana, svakako se može dodati i rad na odgovarajućim tačkama

  •  KRANIO SAKRALNA TERAPIJA – holistička tehnika koju terapeut koristi laganim dodirom na kostima glave i na kičmenom stubu klijenta, kako bi uspostavio kontakt s kranijalnim sakralnim ritmom osobe, stimulišući je i balansirajući isti ritam. Kroz lagane manipulacije, gotovo neprimetne za pacijenta, kranijalno sakralna terapija može da interveniše na ceo organizam, putem veza sa kraniosakralnim sistemom zahvaljujući encefalorahidijalnom likvoru komunikacije sa centralnim nervnim sistemom.

Biomehanički pristup je posebno fokusiran na bilo koje anomalije, za razliku od biodinamičkog pristupa koji podstiče snagu zdravlja i vitalnosti. Ova terapija je dobila ime po kostima koje zajedno s pršljenovima okružuju nerve, odnosno kostima lobanje (cranium) i trtice (sacruma). Mozak i koštana srž prekriveni su zaštitnim membranama koje stvaraju jedinstveni prostor kojom protiče cerebrospinalna tečnost-likvor, a koja se proizvodi i reapsorbuje u lobanji. Tako ona stvara ritam koji se širi celim telom poput talasa od lobanje kroz kičmu do perifernih delova tela.

Psihološki i emocionalni aspekt problema – Krenuvši od pretpostavke da mozak i koštana srž regulišu pokrete i telesne funkcije, varenje, disanje, kardiovaskularni sistem, ritam sna i budnosti, sekreciju hormona i sl., terapeuti ove metode mogu laganim dodirima ne-manipulativnog karaktera uticati na opšte psihofizičko stanje. Ekspertni i diplomirani terapeuti još tokom edukacije razvijaju osetljivost dodira kako bi mogli osetiti minimalne pokrete u ovom sistemu znajući da ti mali, jedva primetni signali izražavaju ono što se događa u unutrašnjim komponentama organizma.

Svaka životna situacija deluje na kranio-sakralni ritam stvarajući u njemu asimetrije, restrikcije, blokade i promene. Zato terapeuti ne utiču samo na koštano-mišićni sistem već rade i na psihološkom i emotivnom aspektu problema.

  • ENERGETSKA INTEGRATIVNA PSIHOSOMATIKA  je holistički koncept koji kombinuje savremena naučna saznanja, zapadnu psihosomatsku psihologiju i medicinu, sa drevnom indijskom energetskom medicinom. To je relativno novi, jednostavan i jasno struktuiran koncept integrativne medicine, usmeren na prepoznavanje i lečenje neobrađenih psihičkih konflikata u čakrama koji izazivaju blokadu i disbalans anatomsko- fizioloških sistema, bilo na nivou osteomišićnog sistema, bilo na unutrašnjim organima kao i poremećaje psihoemocionalnog karaktera.

-EMOCIONALNI NEREŠENI KONFLIKTI U ČAKRAMA- Kad su svi medicinski nalazi dobri, a osobe se svakako osećaju loše i percepciraju neko čudno stanje organizma i bolove to je znak da treba preispitati bio-energetski i psihosomatski status organizma i izvršiti holističku proveru. Šta su emocionalni konflikti u čakrama? To su zapravo konflikti emotivnog tipa i jakog naboja koji godinama nisu rešeni i koji se depozituju u čakrama. Ima ih tridesetak, a u svakoj čakri postoji od jednog do šest konflikata. Konflikti depozitovani u čakrama su izrazito kompleksni jer predstavljaju praktično jedinice za sebe. Oni imaju sve karakteristike aure tj. četiri energetska polja: vitalno, emocionalno, mentalno i kauzalno. To kauzalno telo je naše najdublje, podsvesno i najbliže je našoj autentičnoj prirodi a opet najudaljenije je od nas samih i u fizickom smislu

  • BIOPRANA TERAPIJA BioPranotherapy je zapravo Bioenergija- indijska metoda