Zoran Zrnić

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone


Joga Novi SadJoga Studio Hipokrat je udruženje ljubitelja joge. Udruženje je osnovano sa ciljem da okuplja ljude koji vežbaju jogu i da svojim aktivnostima popularizuje ovaj vid fizi?ke aktivnosti.

Vežbanje je mešavina razli?itih stilova joge i u?enja nekoliko poznatih Joga škola:

Ajengar Joga (Iyengar Yoga – www.bksiyengar.com), tadalafil Aštanga Joga (Ashtanga Yoga – www.kpjayi.org) i Šedou Joga (Shadow Yoga – www.shadowyoga.com).

?igong (Qi Gong) je drevna kineska veština koja se može prevesti kao rad sa energijom.U ?igongu, sickness sa energijom se radi putem fizi?kih vežbi, disanja i medito-mentalnih vežbi.

Instruktori

Andrej Rožnov mob. tel. 065 5507997 e-mail  aroznov@yahoo.com

Amila Luki? mob. 064 98 38 338 e-mail  amilalukic@live.com

Tatjana Glendža mob. tel. 063 8136261 e-mail  tatjanaglendza@gmail.com

Irena Molnar mob. tel. 063 786-07-07 e-mail  molnarirena@yahoo.com

dr Dejan Glendža mob. tel. 063 548-960 e-mail  drglendza@eunet.rs

Zoran Zrni? mob. tel. 063 510-704 e-mail  zoranhipokrat@yahoo.com

Joga Novi SadJoga Studio Hipokrat je udruženje ljubitelja joge. Udruženje je osnovano sa ciljem da okuplja ljude koji vežbaju jogu i da svojim aktivnostima popularizuje ovaj vid fizi?ke aktivnosti.

Vežbanje je mešavina razli?itih stilova joge i u?enja nekoliko poznatih Joga škola:

Ajengar Joga (Iyengar Yoga – www.bksiyengar.com), ambulance
Aštanga Joga (Ashtanga Yoga – www.kpjayi.org) i Šedou Joga (Shadow Yoga – www.shadowyoga.com).

?igong (Qi Gong) je drevna kineska veština koja se može prevesti kao rad sa energijom.U ?igongu, here sa energijom se radi putem fizi?kih vežbi, disanja i medito-mentalnih vežbi.

Instruktori

Andrej Rožnov mob. tel. 065 5507997 e-mail  aroznov@yahoo.com

Amila Luki? mob. 064 98 38 338 e-mail  amilalukic@live.com

Tatjana Glendža mob. tel. 063 8136261 e-mail  tatjanaglendza@gmail.com

Irena Molnar mob. tel. 063 786-07-07 e-mail  molnarirena@yahoo.com

dr Dejan Glendža mob. tel. 063 548-960 e-mail  drglendza@eunet.rs

Zoran Zrni? mob. tel. 063 510-704 e-mail  zoranhipokrat@yahoo.com

Joga Novi SadJoga Studio Hipokrat je udruženje ljubitelja joge. Udruženje je osnovano sa ciljem da okuplja ljude koji vežbaju jogu i da svojim aktivnostima popularizuje ovaj vid fizi?ke aktivnosti.

Vežbanje je mešavina razli?itih stilova joge i u?enja nekoliko poznatih Joga škola:

Ajengar Joga (Iyengar Yoga – www.bksiyengar.com), salve Aštanga Joga (Ashtanga Yoga – www.kpjayi.org) i Šedou Joga (Shadow Yoga – www.shadowyoga.com).

?igong (Qi Gong) je drevna kineska veština koja se može prevesti kao rad sa energijom.U ?igongu, sa energijom se radi putem fizi?kih vežbi, disanja i medito-mentalnih vežbi.

Instruktori

Andrej Rožnov mob. tel. 065 5507997 e-mail  aroznov@yahoo.com

Amila Luki? mob. 064 98 38 338 e-mail  amilalukic@live.com

Tatjana Glendža mob. tel. 063 8136261 e-mail  tatjanaglendza@gmail.com

Irena Molnar mob. tel. 063 786-07-07 e-mail  molnarirena@yahoo.com

dr Dejan Glendža mob. tel. 063 548-960 e-mail  drglendza@eunet.rs

Zoran Zrni? mob. tel. 063 510-704 e-mail  zoranhipokrat@yahoo.com

Gupta padmasana – Poza skriveni lotos
(padma na sanskritu = lotos)
Gupta padmasanaDobrobiti: opušta telo i smiruje um; deluje blagotovorno na celu ki?mu i pomaže u terapiji problema s ki?mom koji su izazvani lošim držanjem tela; pomaže kod terapije migrena
Kontraindikacije: bolovi i povrede u kukovima, pills
kolenima, ramenima i vratnom delu ki?me

 

 

VOLITE SEBE – IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT
PROMENITE MISLI – IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT 
 
Radionice po principima filozofije Lujze Hej, side effects
vode?eg ameri?kog terapeuta i predava?a na polju motivacije, samopomo?i i li?nog razvoja. Mnogi je nazivaju Majkom Nove Misli. Godinama je podu?avala ljude i predavala po celom svetu o tome na koji na?in funkcioniše naš um i koliko smo sami odgovorni za sve što nam se dešava u životu. Njene knjige su zauvek promenile i unapredile mnoge živote, a najzna?ajnija je “Kako da izle?ite sopstveni život”. 
Danas, njena re? se širi putem njenih licenciranih trenera  širom planete…

Ksenija
Predava? Ksenija Mijatovi? rodjena je u Novom Sadu 1972.god.  Nesvršeni profesor nema?kog jezika u korist muzike. Muzi?ku karijeru zapo?inje kao pop peva?ica autenti?nog glasa u Beogradu www.ksenijamijatovic.com gde i danas živi i radi. Od rane mladosti okre?e se metafizici i traganju za odgovorima  kada je kao dete dobila vitiligo (bolest depigmentacije kože) za koju zvani?na nauka i medicina nemaju odgovor… put njenog duhovnog razvoja po?inje tada i traje još uvek…
Na svom putu traženja li?nih odgovora susrela se sa raznim školama i tehnikama  samopomo?i, ali odgovore je dobila onog trenutka  kada se upoznala sa radom Lujze Hej. Danas je licencirani trener programa “IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT” po principima filozofije Lujze Hej i svoj glas koristi da ljudima, osim divnih pesama, prenese i re?i podrške, optimizma i vere da je sva snaga u nama samima i da možemo sve, samo ako to želimo.

 

mob: 063/510-704

Ponedeljak i sreda: 20:30-22:00h  Power-Ashtanga napredni nivo

Utorak i ?etvrtak: 08:00-09:30h Power-Ashtanga napredni nivo i 20:30-22:00h Power-Ashtanga po?etni nivo

INDIVIDUALNI ?ASOVI JOGE

TIMELINE-NOVI verzija 2

Zoran Zrni?,
instruktor u Joga studiju “Hipokrat” i njegov osniva?
Po zanimanju ekonomista, healthful
osniva? i rukovodilac firme “Hipokrat” koja se od 1990. bavi distribucijom stomatološkog materijala.
Jogom se bavi od 2002. Po?eo je da u?i i vežba samostalno iz knjiga. Posle nekoliko godina samostalnog rada krenuo je da vežba i u?i kod poznatog novosadskog u?itelja joge prof. dr Dragana Petrovi?a.
Usavršavao se na mnogobrojnim kursevima u zemlji i inostranstvu. Poha?ao je nekoliko kurseve Šedou joge (Shadow Yoga – – www.shadowyoga.com) i Nata joge (Nata Yoga) kod u?itelja Šandora Remetea, kurseve Aštanga joge (Ashtanga Yoga) kod u?itelja Dilana Bernštajna (Dylan Bernstein –www.stillnessinaction.com) i Pauer joge (Power Yoga? www.poweryoga.com) kod u?itelja Brajana Kesta (Bryan Kest).
Zvanje i sertifikat joga instruktora stekao je poha?aju?i “Vidya yoga” školu Dragana Lon?ara u Beogradu. Intenzivni šestomese?ni kurs od 200 sati treninga u skladu je sa standardima Ameri?ke joga alijanse (Yoga Alliance– www.yogaalliance.org).

 

 

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply