Nedelja 26.05.2019. u 19:00h Video predavanje “Etape buđenja duše-Put prosvetljenja čovečanstva by Fari” i Meditacija-Darshan

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Video predavanje i Meditacija – Darshan

Etape buđenja duše – Put prosvetljenja čovečanstva                                                                                                            by Fari

ULAZ NA BAZI DONACIJA – preporučen iznos 300din

Imamo sreće da živimo u vremenu u kojem se čovečanstvo u velikoj meri počinje buditi. Ovaj unutrašnji poziv ka sebi svaki pojedinac oseća na sopstveni i jedinstveni način. I svako ima svoj jedinstveni odgovor na unutrašnji poziv.

Budjenje je Put.   To je kontinuirani, neisprekidani i neprestani sled iskustava Prisustva i Ljubavi. Ovaj Put više nije ni sakriven, niti tajnovit i dostupan samo malom broju odabranih ljudi. Put je postao vidljiv i otvoren, pa tako svako ko ga prepozna može stupiti na ovaj Put na kojem srećemo istinskog sebe, Sopstvo, ulazimo u Jedinstvo, doživljavamo dubinski Spokoj, Mir i Ljubav. Svedočimo o alhemiji transformacije sopstvenog života u kojem naša ograničenja, ona koja su i uzroci naših patnji nestaju i namesto iz njih radost izvire.

Video predavanje govori o etapama budjenja duše,o koracima na početku Puta ka Sopstvu i Jedinstvu, o duhovnom razvoju, o Buđenju svesti, o Egu, našim granicama i kako ih prevazići, o tome kako otkrivamo svetlost Duše i plamen života u nama. 

O njemu govori Fari. Običan čovek, kao i svaki drugi, koji je pre oko tridesetak godina krenuo na ovaj Put na kojem su mu se otkrile etape. Tokom ovih godina  delio ih je sa ljudima putem radionica, meditacija i drugih aktivnosti. Nije Fari jedini koji govori o ovome, ali je jedan od retkih koji je još uvek direktno dostupan i prisutan na ovom putu za ljude.

Nakon video prezentacije sledi Darshan – pogled Duše, pogled iza Ličnosti, prenos Svetlosti koju prenosi Fari. Svojevrsna meditacija! Ovo je prilika za učenje o duhovnosti kroz lično iskustvo primanja svetlosti – Darshan.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone