“Umeće disanja” autor Mirko Ostojić

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

U knjizi su na jednom mestu dati svi najbitniji pojmovi vezani za fenomen disanja i sve najosnovnije naučne informacije koje možete razumeti iako niste ekspert u ovoj oblasti. Delo jedino takve vrste u nas i u svetu, enciklopedijskog karaktera.

Cena: 2200din

Prof. dr Dejan Raković:  „Pred čitaocem je knjiga mr Mirka Ostojića, mog dugogodišnjeg saradnika u istraživanju psihosomatskih korelata neurofizioloških signala i višedecenijskog vrhunskog praktičara borilačkih veština, koja se bavi bavi multidisciplinarnim razmatranjem teme disanja.

Ovom knjigom autor je želeo da podeli sa čitaocima svoje naučne i praktične spoznaje, uključujući i znatno unapređenje ličnog zdravlja nekom od predloženih tehnika disanja, kao i okvirni matematički model muskularne jednačine respiracije (MJR).
Ogroman broj fizičkih treninga pružio je autoru i direktno iskustvo i naznake kakva je veza između obrasca disanja i mišićne zamorenosti. Neke ideje su mu tinjale više od dve decenije, a u ovoj knjizi su premijerno izložene.
Knjiga poseban akcenat stavlja na spoznaje moderne nauke respiracije, posebno sovjetske škole disanja, na čelu sa poznatom metodom dr Butejka, koja predstavlja najnapredniji savremeni praktični sistem disanja. Autorov integrativni pristup problemu respiracije morao je da uključi jogu, ajurvedsku, tibetansku i kinesku medicinu, tehnike ćigonga, kao i neke transpersonalne tehnike. Iako se Butejko metoda i moderna joga prividno isključuju, autor njihovim komparativnim studioznim izučavanjem uz primenu MJR modela ubedljivo ukazuje da to nije slučaj.
Ovom veoma korisnom knjigom autorov cilj podizanja svesti o značaju procesa respiracije u potpunosti je postignut, i da čitaoci će u njoj pronaći praktičnu inspiraciju za holističku preventivu za održavanje svoga zdravlja.“
Mr Mirko Ostojić rođen je u Čačku 1968.  godine gde je završio osnovnu i srednju školu.
Autor je po završetku redovnih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (smer Elektronika i telekomunikacije), završio post-diplomske studije medicinske elektronike i započeo istraživanje u polju analize biomedicinskih signala u okviru brojnih multidisciplinarnih naučnih grupa, pod mentorstvom profesora Dejana Rakovića, a zatim i na izradi doktorata u Melburnu na RMIT fakultetu pod mentorstvom profesorke Irene Ćosić. U periodu 1997- 2007. fokus su predstavljali signali moždane aktivnosti, a potom veze moždanih i srčanih signala, okupljajući ozbiljan tim u pravcu razvoja neurokardiologije u nadležnosti profesora Branislava Milovanovića.
Najuža specijalnost predstavljaju kros-korelacione analize biosignala različitih tipova. Vođen zdravom logikom, rezultatima kolega sa svih meridijana, ali i intuicijom, zaključci su autora sve više upućivali na centralnu ulogu disanja u kontroli i regulaciji funkcionisanja ljudskog organizma. Ova knjiga predstavlja pokušaj prikaza tih dostignuća i predstavlja svojevrsnu fuziju dve uspešne karijere autora.
Naime, Mirko Ostojić  je od svoje pete godine u svetu sporta, najviše borilačkih veština i eminentni je majstor višemilionske organizacije Buđinkan sa sedištem u Tokiju, koja objedinjuje veštinu japanskih samuraja i ninđi. Od 2009. godine nosilac je najvišeg svetskog zvanja 15. DAN kao prvi majstor u regionu sa tom titulom.
Govori i služi se srpskim, engleskim, japanskim, nemačkim, španskim i ruskim jezikom.
Oženjen je i ima dvoje dece. Živi u Beogradu.
Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone