Trianga Mukha Eka Pada Paschimottanasana – Poza savijanje ka napred s tri ekstremiteta

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Trianga Mukha Eka Pada Paschimottanasana – Poza savijanje ka napred s tri ekstremiteta 
(trianga na sanskritu = tri ekstremiteta ili delova tela, info mukha na sanskritu = lice, dosage eka pada na sanskritu = jedna noga, drug paschima na sanskritu = zapad, uttanasana na sanskritu = intenzivno istezanje)

Trianga Mukha Eka Pada Paschimottanasana spada u intenzivna savijanja ka napred. Izazov ove poze nije toliko u savijanju ka napred i hvatanju stopala, nego u održavanju ravnoteže u asimetri?nom položaju ove asane. Trianga muka eka pada paschimattanasanaDobrobiti: smiruje um i pomaže kod umora, stresa, anksioznosti i blagih oblika depresije; isteže ki?mu, ramena i zadnju stranu nogu; podsti?e procese varenja; pomaže u terapiji ravnih stopala; pomaže ublažavanju menstrualnih tegoba.
Kontraindikacije: povreda le?a i kolena
Napomena: osobe s nedovoljno istegnutom zadnjom ložom nogu i/ili nedovoljno otvorene u kukovima moraju izvoditi ovu asanu polako i bez preteranog istezanja tj. treba postepeno da se savijaju ka napred
Modifikacije: veoma krutim i nesavitljivim vežba?ima se na po?etku preporu?uje sedenje na savijenom ?ebetu ili stavljanje umotanog ?ebeta ispod kolena, kao i upotreba kaiša ili trake koji se prebaci oko stopala

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply