Subota 2.06.2018. 10:00-13:00h Škola mudrosti i 14:00-17:00h Praktičan rad za učesnike ONLINE Škole mudrosti predavač Mateja Tomšič-Akengen

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Tema radionice: Holografsko isceljivanjem vremenskom linijom i ostali transformacijski radovi sa šamanskim tehnikama za oslobadjanje osobne snage i aktivaciju sopstvenog puta

Holografsko isceljivanje vremenskom linijom (Holographic time – line healing)

Kod razumevanja svrhe rada sa tehnikom holografko isceljivanje vremenskom linijom trebamo prvo razumeti koncept vremena. Sadašnjost je posledica prošlosti i naša sadašnjost već kreira budućnost. Zbog toga što smo odlučili u prošlosti (ili smo se prepustili odluci nekog drugog) danas imamo edukaciju koju imamo, partnera, zbog nekih ‘ključnih’ susreta smo tu gde jesmo..

Prošlost možemo razdeliti (ta podela je samo zbog lakšeg razumevanja) na prošlost od našeg rodjenja do tu, genetike naših predaka koju smo nasledili i to onda predstavlja i našu prošlost, porodično stablo; prošlost naših prošlih života, i čak kolektivnu prošlost okoline, gde se rodimo, odrsštamo i živimo jer i to utie i utecalo je na nas u smislu odgoja, navika, onoga što je opšte prihvatljivo…a i to sve se kreiralo kroz prošlost. Sve to utiče na nas i to što doživljavamo i kako se odvija naš život sad u ovom trenutku.

I ako danas razmišljamo, želimo nešto i svesno se odlučimo npr. za sretan partnerski odnos; što ćemo privući u naš život, kakav partnerski odnos ćemo razviti zavisi od naših podsvesnih procesa, uzoraka o partnerstvu koje nosimo neke od ranog detinjstva, od toga što smo videli kod roditelja, osjećaja koje su preneli na nas, čak od nasledjenih stavova o ljubavi, partnerstvu i ponavljajućih sudbina naših (a i partnerovih) roditelja.

Svi želimo sreću u ljubavi, ispunjenost u partnerstvu, zašto tako retki to uspeju imat, razvit? Baš zbog te kompleksnosti života, podsvesnih uzoraka, nasledjenih emotivnih patenta….

U šamanizmu se smatra, da traba problem, zaplet, disbalans rešiti tamo gde je počeo. Jedna od uobičajnih pristupa u mnogim terapijama je Time line h. h.

Pre detaljnijeg opisa Holografskog isceljivanja vremenskom linijom, mora se naglasiti da ono zapravo predstavlja nadograđenu regresiju, odnosno, regresoterapiju.

Regresija je vraćanje u prošlost, putovanje u podsvest gde nosimo sećanja na sve što smo doživeli od ranog detinjstva, prenatalnog perioda i još pre toga. Regresija je, pre svega, vrsta terapeutske tehnike, kojom osvešćujemo ono što nam se danas događa, a uzroci se nalaze u dalekoj prošlosti. Takođe, regresoterapijom možemo i da se prisetimo nekih sposobnosti koje smo već imali. Ali, ako na primer, danas neko doživljava patnju u ljubavi koja ima korene u prošlosti, samo osvešćivanje katkad nije dovoljno. Zaplet koji se desio u nekom prošlom vremenu, treba tamo i razrešiti. Ako se neka situacija iz prošlosti aktivira u sadašnjem vremenu, može nam ponovo uzeti puno vremena da bismo je razrešili i samim tim nam uzima sadašnjost za rešavanje prošlosti, a to opet znači da danas nismo prisutni u onome što bi trebalo da živimo. Zato je potrebno puno puta vratiti u prošlost ono što ima izvor tamo i tamo razrešiti, dovesti ovde samo ono što nam je potrebno, namenjeno za ovaj život sada.

Primer: Ako je neko imao znanje isceljivača od pre 500 godina i danas je, u određenoj fazi života, došlo vreme da opet aktivira taj deo sebe koji radi sa ljudima, primećuje da ga zanima duhovnost, onda je to znak da se budi taj deo njegovog postojanja. U davnoj prošlosti je već bio aktivan. Taj deo treba da je aktivan sada i ubuduće. Ali pitanje je kako je funkcionisao tada, 500 godina unazad, kakve traume je tamo doživeo, kako ga je okolina prihvatala, kako je završio taj život… Ako neko regresijom samo aktivira sećanje na sve to, razumeće bolje procese koji mu se danas događaju, jer taj deo nosi uzorke od tog davnog vremena, sukobe, čak i „prokletstva“ koji će se takođe odvijati ovde i sada. Ako je nama potrebna samo naša sposobnost, upotrebljiva za sada i ovde, onda se moramo osloboditi trauma, strahova koji su sa njom došli… Zbog toga, kod rada sa takvim iskustvima potrebno je mnogo različitih „intervencija“, kao što su rasplitanje delova duše tamo, prekidanje paktova i obećanja koje je tada taj neko dao kako bi se zaštitio, a koji ga danas samo ograničavaju, zatim čišćenje traumatičnih imprinta duše etc… Ti delovi duše, metaforično rečeno, slično se vrate u aktivan život kao kad bi nekoga ko je čitavog života živeo u prašumi doveli direktno u sred velikog grada.

Holografskim isceljivanjem vremenskom linijom putujemo kroz podsvesnu memoriju, kroz vreme, bilo da je to prošlost ili čak budućnosti. Mnogo stvari sa kojima se saučavamo u sadašnjosti imaju svoje korene u prošlosti, u našem životu, životu naših predaka ili našim prethodnim životima. I ako ima nešto izvor u prošlosti, a danas predstavlja „problem“, traumu, potrebno je to razrešiti tada, u izvoru, gde je počelo.

Vremenska i prostorska dimenzija, kao što je mi znamo, postoji samo ovde na ovom nivou svesti. Neko ko je uveden u rad sa dušom, podsvesnim nivoima može čoveka voditi kroz različita vremena i mesta. Šamani su nekada mogli putovati kroz prostore i vreme. U mnogim starim narodima vreme je potpuno različita komponenta i nije linearno kao što misle nove civilizacije. Pored poznavanja sadašnjosti, važno je i „drugo“ vreme u koje se uključuju i snovi, prošlost…

U suštini, svaki pojedinac je bar u svom podsvesnom nivou sposoban za to putovanje u drugo vreme. Sposobnost putovanja u neko drugo vreme se koristi za lečenje dubokih trauma, briga, bolesti, problema u partnerstvu, odnosa u porodici (npr. između majke i ćerke), sukoba, itd. Takođe, ta sposobnost se može koristiti i samo za osvešćivanje talenata, sposobnosti, koje smo nekada već imali, a sada su u zaboravu.

Mnogo puta je potrebno ići u izvor u prošlosti, tamo korigovati, razrešiti sve događaje. Ti događaji obično su vezani na različite osobe, prostor, energije i sve to sastavlja nekakav hologram. Kad se taj hologram razreši, rasplete, oslobodi se energija koja je bila zarobljena u tome. Na primer, kada se neko vodi da vidi događaj kroz oči svih prisutnih, iz svih perspektiva, obično nestane emocionalni naboj i svi upleteni mogu pridobiti znanje za sadašnje vreme i prostor, oslobodi se deo moći i energije vezan za taj hologram i razreši se situacija koju imamo u životu, a koja nas je sprečavala da idemo dalje. Ako je neko zarobljen u prošlosti, ne može biti prisutan u sadašnjem vremenu, primera radi, neko ko je doživeo neuspeh i zakočio se u tome. Nakod 10 godina on se još uvek oseća kao neuspešan, oseća se krivim, stalno se vraća u tu traumu. On i dalje razmišlja o onome što je tada imao i izgubio, umesto da svojom snagom opet gradi, stavara. To je znak da neka trauma nije prevaziđena, da je nastala blokada, da je taj neko ostao zarobljen u prošlosti, pa zbog toga ne živi u sadašnjem trenutku, nije potpuno prisutan u životu ovde i sada. Samim tim, onemogućen je da radi na svojoj boljoj budućnosti.

Kod tog postupka sve se odradi u prostoru gde je zaplet počeo i prevede se u sadašnjost onaj deo koji je od tamo preuzet, ali kao oslobođena snaga, i koji je po razrešavanju zapleta sposoban da se integriše sa sadašnjim postojanjem i prostorom. Postupak uključuje sve ostale tehnike. Ponekad je u isto vreme potrebno izvesti vraćanje delova duša, rasplet uključenih mrtvih, raditi sa genetikom predaka, odstraniti implante…

Ta šamanska tehnika se koristi u mnogim pristupima odnosno one baziraju na njoj..Npr ‘poredak ljubavi’ , NPL.. U mom radu upotrebljavam kombinaciju mnogih pristupa, Time Line Healing je u radu s podsveščom skoro ‘konstanta’ Uz to je obično potrebno izvesti i Vračanje dijelova duša, i iscjeljivanje porodične linije sa predačkim energijama, razbijanje odreženih paktova i samoobečanja… obično popratim to pre i sa divinacijom – to je onaj dio da šamana prvo zanima ko je neko i na čemu radi.. da ga zna suportirati na njegovom individualnom putu

Cena radionice 30EUR (Učesnici ONLINE Škole mudrosti imaju popust od 10 eura ako žele biti na radionici Škole mudrosti), prijave i informacije na tel. 063-568605

Više o Mateji i njenom radu možete pročitati na linku www.spiritualna-genetika.weebly.com

Ako ste među onima koji se pitaju: “KO SAM JA,  ZAŠTO SAM TU I GDE IDEM?”, dobrodošli u ŠKOLU MUDROSTI. Zajedno ćemo otkrivati delove nesvesnog, iskusiti duboke transformacijske procese, postati mudriji i učiniti naš život boljim. 

 

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply