Petak-nedelja 12.-14.07.2019. ŠKOLA BIOENERGIJE predavači dr Milka Budakov, Jadranka Rebac i Goran Duković

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Škola bioenergije – voditelji škole dr Milka Budakov, Jadranka Rabac i Goran Duković.
Novi Sad – 12. 13. i 14. jul 2019.godine (petak, subota i nedelja )
www.adriana-nora.com
Prijave i informacije na: +381(0) 63 156 37 99 i +385 (0) 91 508 0483

Škola se sastoji od tri stepena, održava se petak od 17 do 21, subota od 9-17 i nedelja od 9-17 sati sa pauzom za ručak, namenjena je svakom ko želi da se profesionalno bavi iscelivanjem ili samo želi da pomogne sebi i svojim bližnjima.

Na kursu Škole bioenergije učimo:
1. Stepen – 250 €
– Upoznavanje sa osnovama anatomije i funkcionalnosti organa, za potrebe energetskog iscelivanja
– Uvod, opšte o bioenergiji
– Terapeutski etički kodeks
– Medijalno stanje
– Zaštita prilikom rada sa drugim osobama i lična energetska higijena
– Priprema prostora za energetski tretman – teorijski deo
– Tehnike lečenja- teorijski deo
– Radiestezijski visak i skripta
– Sertifikat o završenom prvom stepenu

2. Stepen – 250 €
– Priprema prostora za energetski tretman – praktični deo
– Telekineza teorijski i praktični deo
– Radiestezijska dijagnostika praktični deo
– Tehnike lečenja – praktični deo
– Primena naučenih tehnika kod određenih bolesti – praktično se obradi oko 40 bolesti
– Fitoterapija – priprema tonika, melema, eteričnih ulja i čajeva za pomoć pri iscelivanju bolesti koje se obrađuju
– Radiestezijske rozete i skripta
– Sertifikat o završenom drugom stepenu

3. stepen – 300 €
– Radiestezija – uticaj zračenja na zdravlje
– Lečenje na daljinu – teorijski i praktični deo
– Samoiscelivanje – teorijski i praktični deo
– Mentalna higijena
– Vežbe za otvaranje trećeg oka
– Inicijacija
– Priručnik za terapeuta učenika
– Sertifikat o završenoj školi bioenergije

Što je bioenergija?
Bioenergija je životna energija, lečenje bioenergijom staro je koliko i čovečanstvo, a svako od nas je prilikom učenja i iskustva u radu dodao još ponešto kako bi lečenje bilo što uspešnije. Bioenergijom dovodimo energiju u stanje u kojem ona može nesmetano da teče, odnosno otklanjamo blokade kako bi telu omogućili da se isceli. Energetsko lečenje i službena medicina zajedno daju savršene rezultate, bioenergetski tretman se može sprovoditi uporedno sa terapijom službene medicine. Bioenergetičar tretira vaše energetsko polje, ne meša se u terapiju i dijagnoze službene medicine.

Ko može biti bioenergetičar?
Svaki čovek može biti bioenergetičar jer energiju imamo svi i ukoliko je naučimo pravilno koristiti možemo pomoći sebi i drugim ljudima i što je najvažnije ne možemo napraviti nikakvu štetu. Često možete čuti kako bioenergiju imaju posebni ljudi, da imaju posebno jaku energiju, da su je nasledili od predaka, da su odabrani što je netačno i zbunjuje. Dakle, svako od nas samim začećem dobio je taj Božji dar, jer ako nema bioenergije nema ni života, što znači da svaka osoba može biti dobar bioenergetičar samo mora raditi na sebi i naučiti koristiti energiju. Energija kojom lečimo nije naša nego je energija iz univerzuma, mi smo samo mediji jer kada bi davali svoju energiju naštetili bi i sebi i osobi koju lečimo.

Ko dolazi u školu bioenergije?
Polaznici škole su svi od mladih do penzionera, oni koji se žele baviti profesionalno i oni koji žele naučiti za sebe i svoju porodicu. Cilj je zapravo što više ljudima približiti lečenje prirodnim metodama i na što jednostavniji način naučiti ih tehnikama iscelivanja i samoiscelivanja. Škola se održava u manjim grupama kako bi se svakom polazniku moglo posvetiti dovoljno pažnje. Svaki polaznik dobija već pripremljenu skriptu što znači da nema pisanja kako bi što više vremena posvetili praktičnom radu.

Zašto je važno da poznajemo anatomiju ljudskog tela?
Anatomija je deo biologije koji izučava živa bića i istražuje oblike tela živih bića (morfologija), njihove funkcije (fiziologija), njihov medjusobni odnos i odnos prema okolini u kojoj žive. Humana Anatomija je najstarija nauka koja se bavi gradjom i funkcijom čovečjeg tela. Razvijala se uporedo sa medicinom kao njen nerazdvojni i jedinstveni deo. Ljudsko telo je sastavljeno od velikog broja organa, od koji svaki ima i svoj posebni oblik i svoje posebno delovanje. Pojedini organi nisu potpuno nezavisni jedan od drugoga, nego više njih čini celinu u kojoj jedan organ upotpunjuje delovanje drugog, a svi služe složenijem zadatku. Ljudsko telo je kombinacija sistema, svaki sistem je jedinstven, ali ne može da deluje bez podrške ostalih sistema. Izučava strukturu ljudskoga tela, Patološka anatomija je nauka koja proučava obolele organe. Svaka anatomska jedinica počinje prvo sa opisom strukture organa ili sistema (kao na primer nervi, nervni sistem, srce itd…). Ljudsko telo je sastavljeno od mnogo organa, za ljudsko telo se kaže da je sastavljeno od mišića, kostiju, živaca i krvi. Delovi ljudskog organizma medjusobno su povezani, i ako jedan njegov jedan deo ne funkcioniše dobro, onda se izaziva poremećaj i ostalih delova.

Kod kojih bolesti bioenergija može pomoći u lečenju?
Bioenergija daje dobre rezultate kod svih psihičkih i fizičkih bolesti, pa čak i kod onih od kojih je medicina digla ruke. Kod nekih bolesti nećemo postići ozdravljenje ali možemo dobiti da osoba može funkcionisati u svojim svakodnevnim potrebama isto kao što kod terminalnih faza bolesti gde je jasno da više nema pomoći možemo bioenergijom olakšati tegobe bolesne osobe što je u takvim trenutcima jako mnogo.

Organizator Škole bioenergije: https://www.facebook.com/healingenergyartns

HEArt Healing Energy Art je osnovan sa ciljem da edukuje ljude o umetnosti isceljivanja i da ponudi proizvode koji harmonizuju energiju u prostoru.

HEART – Healing Energy Art:

* Proizvodnja i prodaja orgonita
* Proizvodnja i prodaja biljnih tinktura i preparata
* Bioenergetski tretmani
* Tretmani čišćenja Aure
* Tretmani kidanja teških i štetnih karmičkih veza
* Detekcija štetnih zračenja
* Detekcija i čišćenje entitetskih energija
* Edukacija o štetnim zračenjima
* Edukacija o Bioenergiji
* Edukacija o Duhovnom isceljivanju
* Edukacija o Anatomiji ljudskog tela i funkcional-
nosti organa (obavezna za sve praktičare energe-
tskih isceljivanja koji nisu medicinske struke),
obuku vodi dr Milka Budakov zamenica pokraji-
nskog sekretara za socijalnu politiku demografiju
i ravnopravnost polova APV.
* Edukacija o energetskim vežbama
* Edukacija o meditaciji

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone