Cena za lični rad na radionici: 9.000 din
BESPLATNO ukoliko PRISUSTVUJETE I UČESTVUJETE U RADU
Informacije i zakazivanje termina na tel. 060-5533817

Novi tekst Srdjana Popovića možete pročitati na
https://www.sistemskekonstelacije.rs/meta-konstelacije-moj-patent/

 

Lični stil i način vođenja Sistemskih konstelacija Srđana Popovića

Svako od terapeuta može da izabere i izgradi svoj lični stil i način vođenja Sistemskih konstelacija. Učeći kod poznatih i na ovim prostorima najboljih konstelatora, (hronološkim redom Vlada Ilić, Vedran Kraljeta i Maja Mandić) tako sam i ja izgradio svoj način kojim se služim pri vođenju Sistemskih konstelacija.

Moje učenje i učestvovanje u Sistemskim konstelacijama počelo je još krajem 2003. godine. Kažu da sam do sada oborio sve rekorde na Balkanu u sticanju iskustva u svojim i tudjim radovima, tako da sam do danas odradio oko 100 svojih Sistemskih konstelacija , a učestvovao u preko 1200.

Priprema klijenta za Sistemske konstelacije

U pripremi za lični rad u Sistemskoj konstelaciji savetujem klijentima da pripreme svoj genogram. Na osnovu genograma i kratkog intervjua (koji vodim nasamo sa klijentom) i svog iskustva, savetujem klijenta koje pozicije treba da izabere. Sve pozicije dobijaju nasumične brojeve od strane klijenta i samo klijent i ja imamo tačnu informaciju šta one predstavljaju (na primer broj 5 je klijentov otac a broj 6 predstavlja novac).

Da li klijenti imaju pravo da njihove Sistemske konstelacije budu zatvorene za javnost ?

Moram naglasiti da svaki klijent već na intervjuu, na samom početku ili u toku Sistemskih konstelacija, može da izrazi želju da sve bude “zatvoreno”, kako bi se ispoštovala maksimalna diskrecija, tako da samo on i ja znamo koga su predstavljale pozicije (brojevi) u njegovom radu. Takođe, u toku ili po završetku rada, klijent može da se izjasni za mogućnost mog kratkog komentara za ostale učesnike.

Biranje predstavnika u Sistemskim konstelacijama

Klijent nakon toga, nasumice, po svojoj intuiciji, bira, među njemu nepoznatim osobama koje su prisutne na Sistemskim konstelacijama, predstavnike izgovarajući rečenicu: “Da li želiš u mom radu da predstavljaš poziciju broj…?”

Postavljanje učesnika (započinjanje) Sistemske konstelacije

Po odabiru predstavnika, klijent postavlja Sistemsku konstelaciju, odnosno intuitivno postavlja predstavnike u međusobni prostorni odnos, jedne prema drugima, tako da svi oni čine unutrašnju sliku međusobnih odnosa u sistemu kako ga klijent u tom trenutku vidi (doživljava). Želeo bih da naglasim da se, takođe, među izabranima nalazi i predstavnik za klijenta i predstavnik za odgovarajući problem koji se rešava.

Dinamika u Sistemskim konstelacijama

Kada završi sa postavkom, klijent seda pored mene i tada počinje ono što je najfascinantnije u svemu tome. Postavljeni učesnici (a oni ne znaju šta i koga u Sistemskoj konstelaciji predstavljaju), uđu u rezonancu sa energijom osobe ili pojma kojeg predstavljaju. Uz moju dozvolu kretanja, formiraju novu sliku međusobnih odnosa u sistemu koji predstavlja stvarno stanje u datom trenutku. Taj odnos je realna polazna tačka rada.

Od tog trenutka, do tada skrivena, potisnuta i blokirana dinamika sistema izlazi na površinu kroz emocije, osećaje, telesne reakcije, pokrete i kratke izjave predstavnika kao i druge senzacije i porive koje oni osećaju i izražavaju, kao i kroz moja zapažanja. Te manifestacije su u direktnoj vezi sa temom, rešavanjem problema, dileme ili događajem zbog kojeg je rad postavljen.

Put do rešenja problema u Sistemskim konstelacijama

Otkrivanjem uzroka energetske blokade, koji prouzrokuje problem, kroz isceljujuće rečenice, kroz promene fizičkih pozicija predstavnika u Sistemskim konstelacijama, ili putem pomirenja počinilaca i žrtava itd., nalazim put do rešenja problema najčešće kroz:

  1. Uključivanjem onoga što je bilo isključeno iz sistema
  2. Ponovnim dovođenje u međusobnu vezu i harmoniju onoga što je bilo disharmonično i razdvojeno.

Rešenje problema u Sistemskim konstelacijama

“Rešenje problema” u ovom kontekstu znači otklanjanje energetske blokade i ponovno uspostavljanje ravnoteže u sistemu (Sistemskoj konstelaciji). Ono se manifestuje kroz opuštanje napetosti, rasterećenje i osećaj olakšanja kod svih učesnika koji su bili u Sistemskoj konstelaciji, a posebno klijenta.

Uvođenje klijenta u njegovu Sistemsku konstelaciju

Klijenta, pred kraj rada, uvodim na njegovo mesto gde je do tada bio njegov predstavnik u Sistemskoj konstelaciji, kako bi i sam osetio energetsku deblokadu. Hoću da naglasim da klijenta uvodim po svom osećaju u zadnjoj trećini ili četvrtini rada kako bi i sam prošao i osetio blagodeti razrešenja problema.

Oslobađanje pozitivne energije u Sistemskim konstelacijama

Energija koja je bila sputana, pogrešno usmerena ili blokirana neprirodnom dinamikom što je uzrokovano događajima iz prošlosti (bez obzira da li u bližim ili daljim generacijama), biva oslobođena i postaje dostupna u sadašnjosti. Stare emocije, duševni bol, pogrešni stavovi, loši odnosi, loše navike…itd, povlače se i ustupaju mesto novim, zdravim, neopterećenim i perspektivnim promenama u sadašnjosti.

Kako se oseća klijent po završetku Sistemskih konstelacija

Često se osobe , čije su Sistemske konstelacije urađene, osećaju da mogu po prvi put živeti sopstveni život neopterećeni težinom problema ili bremenom višegeneracijskih drama.

Ko sve oseća blagodeti urađenih Sistemskih konstelacija

Moram naglasiti da te dobre efekte ne oseća samo klijent, nego i njegovi članovi porodice, a pogotovu potomci, ako ih trenutno ima (deca i unuci). Takođe, sve osobe koje su učestvovale kao predstavnici u toj Sistemskoj konstelaciji osećaju talas dobre energije (ljubav) koja, istovremeno, dolazi i do onih koji su sve ovo samo posmatrali.

Biranje nivoa učestvovanja u Sistemskim konstelacijama

Svaki učesnik ima mogućnost da odabere nivo svog učestvovanja i u svakom trenutku snosi punu odgovornost za svoj unutrašnji proces tokom radionice.

Višestruki uticaji rešenja problema u Sistemskim konstelacijama

Nije retko da rešenja problema i uvidi koji se ovde pokažu, budu i rešenja problema i uvidi za neke od učesnika u Sistemskom konstelacijskom krugu.

Odnos problema i rešenja u Sistemskim konstelacijama

Učesnici na Sistemskim konstelacijskim radionicama svakog puta se iznenade složenošću problema sa kojim se ovaj pristup nosi i elegantnom i pre svega transparentnom jednostavnošću razrešenja i najsloženijih životnih situacija i problema.

Atmosfera na Sistemskim konstelacijama

Atmosfera na Sistemskim konstelacijama je uvek na visokom nivou, a svaki učesnik i konstelator se odnose sa puno pažnje i poštovanja prema ostalim učesnicima i njihovim emocionalnim stanjima i životnim situacijama.

Predavač Srđan Popović o sebi
BLOG https://www.sistemskekonstelacije.rs/napadi-panike-kod-dece-i-problemi-koji-ih-prate/

Rođen sam 09. 06. 1959. godine, kao treće dete, od oca Vlatka (majora JNA, a kasnije pravnika) i majke Branke (farmaceuta) u Zrenjaninu. Osnovnu školu, kao i gimnaziju, takođe sam završio u Zrenjaninu. U mom rodnom gradu, započeo sam i sa ozbiljnim bavljenjem sportom. Vaterpolo sam igrao punih 19 godina. Od toga 14 godina u Saveznoj ligi Jugoslavije. Imao sam čast, da najčešće budem i kapiten vaterpolo ekipe. Još kao aktivnom igraču, Ratko Rudić najbolji trener bivše Jugoslavije, dozvolio mi je da kod njega završim trenersku školu. 1978. godine, upisujem fakultet i selim se za Beograd, znajući da ću u njemu i ostati da živim. Kasnije, 1985. otvaram svoju prvu privatnu firmu. U biznisu, kao svoj najveći uspeh dostižem 1998. godine, kada sam od multinacionalne američke kompanije “ Sara Lee”, bio proglašen za najboljeg menadžera u Evropi. Početkom raspada Jugoslavije, selim se sa suprugom u Prag, gde se bavim biznisom i treniram praški vaterpolo klub Slavija. Tamo, 1994. postajem ponosni otac divne devojčice. Godine 1997.moja tadašnja supruga i ja zajednički smo odlučili da ne živimo više zajedno. Na radionici Sistemskih konstelacija 2005. godine, srećem svoju sadašnju suprugu.

Sa Sistemskim konstelacijama, susreo sam se po prvi put, krajem devedesetih u Beogradu. Konstelacije je vodila Gospođa Lidije Pecotić.

Moje ozbiljno zanimanje i učenje o ovoj tehnici, počinjem 2003.godine kod, tada poznatog terapeuta, Vlade Ilića. Svoj skromni doprinos dajem u organizaciji 2004. godine, kada gospodin Bert Hellinger prvi put dolazi na međunarodni skup u Beograd. Sa Vladom Ilićem sam proveo četiri godine i 2007. godine prelazim kod gospodina Vedrana Kraljete. Sa Vedranom sam proveo najviše vremena (držao je radionice dva puta mesečno, subotom i nedeljom) u Beogradu. Vedran, koga mnogo cenim i poštujem, omogućio mi je mnogo toga i preneo mi je ogromno znanje i iskustvo. Samo kod njega, sam uradio oko 100 svojih radova i učestvovao sam u preko 1200 tuđih konstelacija. Kažu da je ovo zasigurno nezvanični rekord Balkana, a možda i šire. Od 2007. godine, Vedran mi je dozvolio i omogućio da, uz njegovu asistenciju, vodim neke radove. Takođe mi je dozvolio, na moje insistiranje, da krenem sa eksperimentima u nekim, za to pogodnim, radovima. U konstelatorskom smislu, u saradnji sa njim, u junu 2016.godine tačno na Vidovdan, vodim konstelaciju Kosovski boj. On me tada, na konstelacijama, proglašava za viteza Sistemskih konstelacija. To je ujedno bio i vrhunac naše dugogodišnje saradnje.

Od 2017. godine usko sarađujem sa Gospođom Majom Mandić. Od nje, pri svakom susretu, takođe saznam nešto novo i nadogradim svoje znanje i iskustvo. Zbog toga prema njoj gajim poštovanje i zahvalnost.

Kada se sa ove distance osvrnem nazad na svoj život, shvatim da praktično od 2004. živim, razmišljam, vaspitavam svoju ćerku, savetujem prijatelje i poznanike (kada to od mene očekuju), po principima i filozofiji Sistemskih konstelacija. Sa radošću sam shvatio, da su postale neotuđivi i nepromenljivi deo mog svakodnevnog, a od 2017. i profesionalnog života. Takođe sam svestan i zahvalan, da ovim putem mogu ići do kraja. Radujem se i stremim novim saznanjima, uvidima i iskustvima stečenim kroz literaturu, meditacije i radionice Sistemskih konstelacija. Takođe sam zahvalan svima koji dolaze na radionice koje ja vodim, jer mi time omogućavaju da, zajedno sa njima, rastem i nadograđujem se.