Simboloterapija – Individualni tretmani – dr sci Dunja Cigić Gavrilović

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Simboloterapija
Simboli su jezik duše

Jezik simbola je univerzalni jezik. Čovek se izražava putem simbola od kada postoji. Oni se nalaze svuda oko nas, kao i u nama. Simbole koristimo u svakodnevnoj komunikaciji kada želimo da prenesemo određene poruke. Naše nesvesno, da bi prenelo određenu poruku našoj svesti, komunicira sa njom putem simbola. Od izuzetno velikog značaja je da razumemo jezik simbola.

Osnivač Simboloterapije je dr sci Dunja Cigić Gavrilović, terapeut sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa snovima i simbolima. Dunja je doktor psiholoških nauka, autor programa 7 Drops of Light i osnivač pravca Spiritual Painting. Zaposlena je kao profesor na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i kao terapeut u privatnoj praksi.

Svoje znanje i iskustvo prenosi u radu sa studentima i klijentima, a edukovanje šireg građanstva ostvaruje putem izlaganja na naučnim i stručnim skupovima, držanjem predavanja i radionica, kao i aktivnim učestvovanjem u medijima.

Dobiti koje možete imati od simboloterapije:

  • Povezivanje sa svojim mudrijim delom ličnosti
  • Utvrđivanje uzroka problema
  • Promena nesvesnih obrazaca
  • Osećaj celovitosti
  • Osećaj povezanosti sa svojom suštinom, autentičnim bićem

U terapiji rad sa simbolima predstavlja najveće bogatstvo i može da rasvetli probleme, koji su ukorenjeni na dubljim, nesvesnim nivoima. Takođe, simboli vam pomažu da dobijete uvid u širu sliku, oni ne znaju za vreme i prostor, te tako predstavljaju mudrost koja se vekovima prenosila u svim sistemima i učenjima. Svaki simbol je moćan i bez obzira da li poznajete jezik simbola ili ne, oni deluju na vas. Upoznavanje sa određenim simbolom i njegovo povezivanje sa vašom aktuelnom životnom situacijom je neprocenjive vrednosti. Značenje određenog simbola može vam dati smernice, ukazati na greške, pomoći da se prilagodite promeni ili dati volju i snagu da nešto promenite.

U terapijskom radu ovaj metod može biti od koristi ljudima koji imaju bilo koju vrstu psihičkih/emocionalnih problema, kao i onima koji su zainteresovani da prodube i prošire svoja znanja iz oblasti dubinske analize, arhetipova, duhovnosti i alhemije. Svaka osoba će imati višestruke dobiti ukoliko nauči da razume drevni jezik duše – jezik simbola.

Simboloterapiju možete zakazati kao individualni tretman i tada se primenjuje tehnika pomoću koje se ulazi u dublje slojeve nesvesnog gde se srećete sa porukama koje vaš mudriji deo ličnosti ima za vas. Iako ste u duboko relaksiranom stanju nakon završetka procesa svega se sećate. Nakon terapije dobijate od terapeuta tumačenje simbola, u kontekstu vaše životne situacije. Cena simboloterapije i tumačenja simbola koji se pojave tokom procesa je 70e.

Druga opcija je da izaberete paket Mental Health Tools u okviru koga ćete tokom 5 individualnih susreta naučiti korisne i praktične terapijekse tehnike:

  • Tehnike disanja
  • Tehnike namenjene aktiviranju kreativnih potencijala
  • Tehnike za buđenje zahvalnosti

U okviru ovog paketa jedan susret je namenjen povezivanju sa simbolima kroz opisanu tehniku. Sve tehnike koje naučite možete da primenjujete nakon susreta. Ovaj paket namenjen je svim osobama koje žele da unaprede svoje mentalno zdravlje i podignu kvalitet života na viši nivo. Mental Health Tools osmišljen je sa ciljem da vam na praktičan način pomogne da primenjujete tehnike koje su prilagođene baš vama – vašem tipu ličnosti i životnoj situaciji. Cena je 25 000 dinara.

Za zakazivanje termina za Simboloterapiju i prijave za paket Mental Health Tools najbolje pozvati direktno:

+381 61 6304 169

Kontakt:

Web: 7dropsoflight.com

Mejl: contact@7dropsoflight.com

Instagram: @7dropsoflight

Facebook: @7dropsoflight

Osnivač Simboloterapije je dr sci Dunja Cigić Gavrilović, psiholog, terapeut sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa snovima i simbolima.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone