Subota 23.02.2019. 10:00-14:00h seminar “Sam svoj iscelitelj – Skalarni talasi” predavači Gordana i Milanka Sekulić

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

SEMINAR: SAM SVOJ ISCELITELJ (isceli sebe i svoj život)  PRVI  NIVO
Praktično korišćenje određenih frekvencija moždanih talasa u cilju pokretanja inteligentnih isceljujućih energija –  SKALARNIH TALASA IZ SKALARNOG  POLJA

Prijave i informacije na tel. 063-568605

Usvajanjem ove tehnike konačno počinjemo svesno i sa  namerom da kreiramo život u željenom pravcu

Cilj seminara SAM SVOJ ISCELITELJ je prvenstveno da osvestimo lične potencijale i sposobnosti. Jednostavno korisćenje tehnike omogućava svakodnevnu primenu u svim oblastima života i svim životnim situacijama.

                                         Seminar sadrži:

 _ više praktičnih vežbi koje olakšavaju ovladavanje tehnike.

 _ uvodjenje u samu tehniku samoisceljivanja.

 _ verifikovanje naučene tehnike na AVS 5.1 aparatu.

 _ potvrda-sertifikat o usvajanju tehnike pokretanja skalarnih  talasa iz skalarnog polja potvrdjeno na AVS 5.1 aparatu

NEŠTO VIŠE O  SKALARNIM TALASIMA
 Stečena  znanja  i  višegodišnje iskustvo u radu   sa  najsavremenijim  aparatom za vizuelno očitavanje energije u biopolju čoveka-AURI, dovelo je do potrebe i  iskrene želje da i druge usmerimo ka procesu koji je neminovan: BUDJENJE uspavanih sposobnosti kreiranja sopstvene stvarnosti.
Živimo u vremenu potpune otudjenosti od svoje suštine. Svakodnevni tempo života nameće nam aktivnosti uglavnom usmerene na sticanje materijalnih vrednosti.  Izloženi smo neprekidnom stresu koji nas energetski iscrpljuje. Vremenom se javljaju strahovi, nesigurnost, depresija, anksioznost, odsustvo ideja, poremećena  komunikacija sa sobom i drugima, agresivnost, osećaj  neshvaćenosti… Koliko god se trudili, nismo u stanju da život pokrenemo u željenom pravcu. Sve ovo neminovno vodi ka dubokim poremećajima na mentalnom, emocionalnom, duhovnom i na kraju fizičkom planu.

 Proučavajući AURE nasšh klijenata (preko 5000) došli smo do nedvosmislenih dokaza da biti ZDRAV u svakom segmentu postojanja, znači POTPUNU ENERGETSKU CELOVITOST i obrnuto. Bolest nastaje kao posledica energetskih blokada u našem biopolju koje duži vremenski period ne dozvoljavaju pravilan protok životne energije.
JASNA NAMERA I ODLUKA da učinimo nešto za SEBE je prvi korak u procesu promena koje ce konačno usmeriti naš život u željenom pravcu. Osnovno je da POSTANEMO SVESNI istine da smo prvenstveno energetska bića, a potom i egzistiramo na fizičkom planu. ČOVEK JE MULTIDIMENZIONALNO BIĆE.
Još je Nikola Tesla govorio da je sve u prirodi vibracija. Naše fizičko telo i jeste svetlost (energija ) u različitim frekvencijama – gustinama i formama. Energoterapija danas dobija novi smisao i značaj. Ona je vrsta isceljivanja koja spada u alternativnu medicinu i zasniva se na  principu da svaku bolest, bez obzira na dijagnozu, izaziva disbalans energija u telu čija se ravnoteža ponovo uspostavlja putem energoterapije. 
 Karakteristike SKALARNIH TALASA su: niskofrekventni talasi koji se ne ponašaju u skladu sa poznatim fizičkim zakonima, a dokazano, deluju lekovito na ljudsko zdravlje, mogu da se programiraju poput kristala, pojačavaju se sa udaljenošću i nose visoki nivo Kosmičke inteligencije.
Skalarni talas može preneti  informaciju na objekte tako što se utiskuje u njihovu strukturu. Prodire kroz olovo i Faradejev kavez,a pri tom ne gubi na jačini i svojstvima kao što je to slucaj sa Hercijanskim, elektromagnetnim talasima. Skalarni talasi se kreću u skladu sa dobijenim informacijama o cilju, lokaciji ili nekom delovanju. Ukoliko ne poseduje te informacije (ne bude usmeren), Skalarni talas miruje u nekoj drugoj dimenziji, osciluje u mestu.Tada je on čist energetski potencijal, bez momenta i bez smera

                          ŠTA  UČIMO  NA  SEMINARU:

   Na početku seminara svaki polaznik ce dobiti štampani izvestaj (fotografiju) svog energetskog stanja u AURI i ČAKRAMA uradjen na AURA VIDEO STATION 5.1 aparatu na kome ce se videti sve energetske blokade i disbalansi nastali tokom života. Ove blokade i jesu razlog zbog kojeg nam život ne ide u zželjenom pravcu! 

1.  Praktične vežbe koje olakšavaju ovladavanje tehnike:
      – VODJENA MEDITACIJA: -Otklanjanje energetskih blokada i otpuštanje briga, strahova i svih negativnih uverenja…
– VODJENA MEDITACIJA: -Jačanje i harmonizovanje energije u AURI i ČAKRAMA
– VODJENA MEDITACIJA: -Uskladjivanje misli i moždanih talasa na prirodne umirujuće frekvencije i komunikacija sa svojom podsvešću-VIŠIM JA u cilju otklanjanja prikrivenih psihičkih blokada.

2.  Uvodjenje u samu tehniku samoisceljivanja:
      – PRAKTIČAN RAD SA ENERGIJAMA: -Inicijacija i pokretanje Skalarnih talasa iz Skalarnog polja
– VEŽBE: -Rad na sebi- isceljivanje fizičkog tela i organa, emocionalno isceljivanje, rad na svakodnevnim životnim situacijama, isceljivanje odnosa u porodici i okruženju….

3. Verifikovanje naučene tehnike na AVS 5.1 aparatu:
Svaki polaznik po usvojenoj tehnici polaganjem ruke na senzor AVS    aparata i energizovanjem sopstvene AURE                                         pokretanjem isceljujućih Skalarnih talasa posmatra                                 na ekranu u realnom vremenu pozitivne učinke                                       njihovog delovanja.

Svaki polaznik dobija štampani izveštaj (fotografiju) kao dokaz da je ovladao tehnikom pokretanja SKALARNIH TALASA iz SKALARNOG POLJA u cilju balansiranja i harmonizacije energija.

4. POTVRDA-SERTIFIKAT o uspešnom usvajanju tehnike pokretanja SKALARNIH TALASA u cilju praktičnog svakodnevnog  korišćenja i sveukupne HARMONIZACIJE  ŽIVOTA!

Prijave i informacije na tel. 063-568605

Pozitivne promene koje nastaju po završenom   seminaru se mogu opisati kao:

 • Probudjena  sposobnost   samoisceljivanja.
 • Sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju.
 • Veća sposobnost  davanja i  primanja ljubavi.
 • Oslobadjanje od strahova i osećaja krivice
 • Budjenje kreativnosti i novih ideja.
 • Jačanje intuicije.
 • Sveukupni razvoj ličnosti.
 • Jačanje imunog sistema i fizičkih sposobnosti.
 • Uzdizanje  mentalnog, emotivnog, fizičkog i duhovnog nivoa na više energetske frekvencije .
 • Harmonizacija odnosa sa okolinom.
 • Praktična primena u svim životnim situacijama.
 • Prvi znak energetske celovitosti je osećaj sigurnosti i  ravnoteže u svakodnevnom životu.
 • Vraća se svest o povezanosti sa svetom i Univerzumom i osoba sebe doživljava kao deo jedne sveobuhvatne celine.
 • Ponovo se povezuje sa sveukupnošću svog bića sa svetlošću i svojoj svesti dopušta da se vrati u prirodnu ravnotežu.

    SEMINAR JE JEDNODNEVNI U TRAJANJU 4-5 SATI

     CENA SEMINARA : 120e

                                     

     RAD JE U MANJIM GRUPAMA ( 5-7.. osoba)

     PRIJAVE SLATI  MAIL-OM ili na tel 060 6812823 i 062 1812823

      Alternativni centar AURANET Kragujevac

            auranet.777@gmail.com

             www.aura-net.webs.com

   +381 621812823       +381 60 6812823

                Facebook: Auranet

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone