Nedelja i ponedeljak 17. i 18.11.2019. seminar Reiki 2.stepen predavač Margarita Milenković

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

II STEPEN TRADICIONALNOG USUI REIKIJA
Prijave i informacije tel. 063-568605

PLAN SEMINARA
PRVI DAN
Teoretske osnove
• O energijama i mogućnostima II stepena Usui Reikija.
• O čišćenju.
• Stečena znanja I stepena u kombinaciji s novim energetskim mogućnostima II stepena.
• O pravilnom i uspešnom praktikovanju stečenih znanja.
• O simbolima kao formulama pokretanja energije.
• Karakterisitke Prvog simbola. Primena. Slikanje i aktivacija.
• Karakteristike Drugog simbola. Primena. Slikanje i aktivacija.
• Karakteristike Trećeg simbola. Primena. Slikanje i aktivacija.
Pauza
• Tretman na daljinu
• Uslovi za sprovođenje tretmana na daljinu. Etika.
• Priprema, trajanje, završetak tretmana.
• Svi načini sprovođenja tretmana na daljinu.
Rad s prostorom
• Energetsko čišćenje prostora. Energetizacija prostora.
• Programiranje.
Zaštita
• O Reiki zaštiti. Mehanizam funkcionisanja.
• Dodatni efekti Reiki zaštite.Trajanje.
• Zaštita za sebe.
• Zaštita za druge ljude.
• Zaštita za druge ljude na daljinu.
• Zaštita za životinje.
• Zaštita za nekretnine.
• Zaštita za pokretnosti.
• Zaštita od fizičkog napada.
• Zaštita „emocionalno-mentalna“.

POKLON: ARHANĐEO RAFAJIL!
• Teoretska nastava na temu mogućnosti i rada s Anđeoskim energijama i konkretno s energijom Arhanđela Rafajila i Anđela Znanja, Isceliteljstva i Izobilja.
• Sve o aktivaciji simbola Arhanđela
• Inicijacija
• Praktični rad. Uvežbavanje aktivacije energija Arhanđela.
Domaći zadatak
• Slikanje i aktivaciija simbola.

DRUGI DAN
• Test. Sikanje i aktivacija simbola.
• Praktičan rad: vežbanje postavljanja Reiki zaštite za sebe.
Pauza 
• Isceljivanje međuljudskih odnosa
• O specifičnostima rada vezano za etiku.
• Energetska struktura međuljudskog odnosa.
• Duhovni aspekt.
• Metoda rada.
• Trajanje procesa isceljivanja.
• Isceljivanje situacija- Namena tehnike. Metoda rada.
• Slanje Reikija u prošlost- Namena tehnike. Metoda rada
• Slanje Reikija u budućnost -Namena tehnike. Metoda rada
• Isceljivanje Prenatalnog perioda- Namena tehnike. Metoda rada
• Isceljivanje procesa rođenja- Namena tehnike. Metoda rada
• Usmeravanje Reikija u svoj život – „Isceljivanje života“- Namena tehnike. Metoda rada
• Postizanje ciljeva
• O ciljevima i željama. Štetnost i korist. Vaspitanje svojih želja.
• Formiranje afirmacija- Metoda rada. Moguće greške u radu i način ispravke
Pauza velika
•  Inicijacija
•  Praktični rad: Reiki tretman na daljinu• Svaki polaznik izvodi tretman na daljinu• Razmena iskustava
Pauza mala
• Praktični rad: Reiki tretman uživo. Radi se sa dva instruktora.
• Prikaz: etika, priprema, početak, izvođenje i završetak tretmana uživo.
Dodela Sertifikata

Seminar održava:Reiki Master-učitelj Margarita Milenković

Na kraju seminara dobijate:
• Sertifikat o završenom II stepenu Usui Reikija (priznat širom sveta)
• Priručnik za II stepen Usui Reikija
• Skripta s instrukcijama za rad s energijom Arhanđela Rafajila

Tokom cele školske Reiki 2017/18. godine koja je posvećena Srcu Planete, Polaznici II stepena Tradicionalnog Usui Reikija, uz uobičajeni edukativni program, dobijaju i:
• Knjigu srećnog života – energetsku tehniku za postizanje ciljeva i stvaranje željene realnosti planirane za narednih 25-50 godina i programirani blok za rad na tome;
• Podešavanje na frekvenciju Arhanđeo Rafail i mogućnost rada s tim moćnim Svetlosnim Arhanđelom. Svi koji su završili Anđeoski Reiki i već rade s energijom Arhanđela Rafaila dobiće na poklon podešavanje (Inicijaciju) na frekvenciju Anđela Boga – Arhanđela Cadkiela;
• Vaučer s popustom za pohađanje seminara Svetlosna kozmetologija;

Kotizacija za učešće na seminaru, za članove Udruženja Reiki Srbije s uključenim popustom, iznosi: 22 000 dinara.

Seminar se održava u prijatnim i energetizovanim prostorijama Joga studija Hipokrat u Novom Sadu.
Dolazak na seminar je moguć isključivo na osnovu prethodnog prijavljivanja na tel. 063-568605

Margarita Milenković 

REIKI GRAND MASTER-UČITELJ I, II, III I IV STEPENA TRADICIONALNOG USUI REIKIJA (USUI SHIKI RYOHO), MAGISTAR N.E. MASTER SV.I. I UČITELJ PREKO 100 STILOVA I ENERGETSKIH METODA.

Osnivač i predsednik udruženja.

Margarita Milenković, osnivač i predsednik udruženja – Usui Tibetanski Karuna Reiki Master-učitelj od 2000. godine, registrovan u „Internacionalnom Američkom Reiki Centru“, Mičigen (SAD). Kundalini i Luna Reiki Master-učitelj od 2012. godine, registrovan u Reiki Univerzitetu, Moskva (Rusija).

Rođena u Rusiji, dipl. filolog i stručnjak za međukulturnu komunikaciju, Reikijem se bavi od 1998. godine.

Autorka je priručnika za sve Reiki stepene i stilove, priručnika za Reiki terapeute, knjige „Reiki – put ka sebi”, „Zlatni ključevi sreće – Pet Reiki Principa”, „Energija novca – Reiki izobilja” i „Anđeoski Reiki – I ti si Anđeo”. Autorka je programa „Reiki meditacija” i „Eko Rei”. Koautorka je programa „Reiki joga”, kao i dva edukativna Reiki programa akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Organizator je dobrotvornog edukativnog programa „Reiki Srbije – deci Srbije”. Jedan je od organizatora „Aktiva Lekara” formiranog pri udruženju „Reiki Srbije” za stručno usavršavanje i integrisanje Reikija s metodama savremene medicine i naučnim istraživanjima.
Reikiju je obučila preko 300 zdravstvena radnika, kao i skoro 4000 ljudi drugih profesija i zanimanja.

Od 07. marta 2011. godine, zvanično je registrovani član Međunarodne Asocijacije Reiki Profesionalaca.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone