Subota i nedelja 23. i 24.03.2019. seminar “PSIHOLOGIJA LAGANJA I BIHEJVIORALNA ANALIZA KOMUNIKACIJE: PL1 NIVO” predavači dr sc. Boris Đurović i Mirko Zorić

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Institut za bihejvioralnu forenziku „Valentis“

 PSIHOLOGIJA LAGANJA I BIHEJVIORALNA ANALIZA KOMUNIKACIJE: PL1 NIVO

Postoje uvek aktivni kanali komunikacije koji deluju daleko od naše svesne pažnje. Pored skrivenih poruka koje šalje naš sagovornik oni sadrže i signale koje mi sami nesvesno emitujemo.

Da li želite da saznate kako da detektujete sve dostupne signale koje šalje vaš sagovornik?

Da li želite da otkrijete koje poruke vi nesvesno šaljete u toku svakog razgovora?

 O edukaciji

Edukativni program sadrži pažljivo odabrana  znanja i alate primenljive kako u poslovnom svetu, tako i u svakodnevnom životu. Do sada javni trening pohađa više od 1500 polaznika koje podjednako čine vrhunski menadžeri, iskusni psiholozi, direktori, sudije, zaposleni u sektorima za bezbednost, menadžeri prodaje, pedagozi, psihijatri kao i studenti, svi zajedno vođeni željom da unaprede svoje veštine bihejvioralnog dekodiranja i detekcije laži.

Višegodišnje iskustvo prožeto interaktivnim treningom i obukom zaposlenih različitih profila omogućilo nam je da u program uključimo analizu velikog broja korisnih video primera, praktičnih vežbi i radionica koje polaznicima pružaju priliku da odmah testiraju naučene alate.

PL1 BASIC nivo

Program sadrži osnovne tehnike bihejvioralne analize komunikacije uključujući i analizu najčešćih, konkretnih situacija iz prakse u kojima će u buduće polaznici imati priliku da primene naučeno. U nastavku slede PL1 teme:

Bihejvioralna analiza komunikacije

 • Program treninga i uvodna vežba analize
 • Osnovni alati bihejvioralnog dekodiranja i pouzdanost neverbalnih signala
 • Analiza primera iz prakse i MIRKOSKOP1 test
 • Adaptivna ponašanja i klasteri signala uznemirenosti/neslaganja
 • Osnove facijalne ekspresije emocija (FE) i analiza primera iz prakse
 • Prezentacija istinitog iskaza – Autentične, falsifikovane i naglašene ekspresije
 • Bihejvioralna analiza signala – Pouzdani klasteri
 • Završni PL test uz video primere
 • Završna radionica

Detekcija laži i obmane

 • Procesi otkrivanja laganja: OPREZ alat za prepoznavanje laži i obmane
 • Obmana
 • Vrste i elementi laži
 • Faktori koji utiču na obmanjujuće ponašanje
 • Analiza primera iz prethodne poligrafske prakse
 • Psihopatija laganja
 • Priprema i planiranje intervjua
 • Zlatna pitanja kriminalistike
 • Psihološke osnove iskaza i indicije
 • Završna radionica

U okviru PL1 paketa polaznik dobija:

 1. Prezentacije sa treninga u elektronskom obliku
 2. Blok i hemijsku za beleške
 3. Sertifikat sa kojim je moguće nastaviti usavršavanje na ADVANCE PL2 nivou
 4. Spisak literature za dalje usavršavanje
 5. Direktne kontakte trenera za sva dodatna pitanja u vezi praktične primene naučenog
 6. Nagrade dodeljene na osnovu ostvarenog uspeha u radionicama

Datumi PL1 BASIC nivoa treninga

Tuzla – 23. i 24.2.2019.

Novi Sad – 23. i 24.3.2019.

Beograd – 6. i 7.4.2019.

Zagreb – 13. i 14.4.2019.

Trajanje susreta

PL1 nivo treninga podrazumeva dva celodnevna susreta u trajanju od 11h do 18h. Jedan celodnevni susret uključuje dve pauze za kafu u 12:15PM i 16:15PM (trajanje pauze 15min) i jednu pauzu za ručak u 14:00PM (trajanje 1h 15min). Polaznicima je obezbeđeno osveženje na kafe pauzama.

Cena i popusti

Puna cena treninga za jednu osobu za dva celodnevna susreta (PL1 nivo): 90€

✔ Za grupe od 2 ili više osoba – popust od 10%!
Studentima osnovnih i master studija – popust od 20%!
✔ Za sve ranije prijave pristigle mesec dana pre prvog datuma treninga ili ranije – popust od 10%!

* Sve popuste možete zajedno koristiti ukoliko ispunjavate potrebne uslove za iste. *

AUTORI:

dr sc. Boris Đurović, kriminalistički psiholog i dugogodišnji poligrafski ispitivač MUP R. Srbije, Policijska uprava Novi Sad. U dosadašnjoj karijeri izvršio preko 1500 poligrafskih ispitivanja, na okolnosti krivičnih dela u rasponu od sitnih krađa do najtežih ubistava.

Mirko Zorić Master HRM, TA Praktičar, direktor Instituta za bihejvioralnu forenziku „Valentis“. U prethodnoj praksi održao preko 300 različitih trening aktivnosti od javnih treninga do in haus programa u različitim sektorima unutar malih, srednjih i velikih preduzeća. Uključen u aktivnu, stalnu saradnju sa zaposlenima iz HR, korporativne bezbednosti i sektora za pregovore i prodaju iz nekoliko većih kompanija širom Srbije.

 

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone