Arhanđeoski Reiki
Informacije i prijave na tel. 063-568605

Dragi prijatelji,
Nezavisno od vaših ubeđenja, nezavisno od vašeg socijalnog statusa, nezavisno od vašeg obrazovanja, zanimanja i nezavisno od vašeg starosnog doba – Mi vam predlažemo da pustite u svoj život ČUDO!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da posetite seminar Arhanđeoskog Reikija, koji organizuje Udruženje Reiki Srbije.

Znanja koja ćete steći tokom samo jednog seminara, postaće za vas energetski ključevi za prekrasan Peti Anđeoski nivo Univerzuma.

Dobijena znanja i umeća na seminaru, napajaće vas uvek pozitivnom energijom, inspirisaće vas i biće stalno za vas prijatno iznenađenje.
Vi ćete se uvek sa zahvalnošću sećati dana kada ste odlučili da posetite seminar Arhanđeoskog Reikija.

Čudo koje ćete imati u svojim rukama, ostaće zauvek sa vama i pomagaće vam tokom celog života, a vi ćete se čuditi kako ste živeli ranije bez tih predivnih energetskih ključeva za sreću, bez tog instrumenta za interakciju sa tankim i najsvetlijim nivoima Univerzuma.

Posetiti ovaj seminar, primiti Inicijacije i uspešno primenjivati Arhanđeoski Reiki, mogu kako Reiki praktičari, tako i osobe, koje to nisu.

Kontraindikacije i proces čišćenja ne postoje.

 Efekti

 • Pomoć u rastu nivoa svesti, u osvešćivanju i otkrivanju cilja života;
 • Pomoć u oslobađanju od strahova, preteranih briga, kao i pomoć u razvoju vere u sebe, u ljubav, u ljude i u život;
 • Pomoć u sticanju i razvoju lične mudrosti i intuicije. Povezivanje sa svojim Višim “Ja”;
 • Pomoć u razvoju Ljubavi u duši i u podizanju nivoa svesti;
 • Pomoć u sjedinjenju duha, duše i tela u jednu celinu, postizanje stanja celovitog bića;
 • Pomoć u postizanju duhovnog otkrovenja i uzvišenih poimanja;
 • Pomoć u razvoju saosećanja, milosrđa i umeća opraštanja sebi i drugima;
 • Pomoć u postizanju unutrašnjeg mira, smirenja duha, u odvezivanju energetskih “čvorova” ljutnje i straha na mentalnom i emocionalnom polju ljudskog bića;
 • Pomoć u isceljivanju i oslobađanju od stanja teskobe i težine u duši;
 • Pomoć u stvaranju stanja radosti i sreće, a takođe, privlačenja njih u svoj život;
 • Pomoć u isceljivanju tela, uma, duha i duše;
 • Pomoć u oslobađanju od crte karaktera kao što je neodlučnost i nesigurnost u sebe;
 • Pomoć u radu na stvaranju Izobilja na svim poljima života;
 • Pomoć u sticanju stanja nadahnuća, kao i novog energetskog impulsa u svim vrstama obuke, u nauci i svim vrstama rada;
 • Pomoć u radu u oblastima tradicionalne i netradicionalne medicine;
 • Pomoć u namirivanju različitih potreba, vezanih za hranu i životni prostor;
 • Pomoć u uvođenju discipline po svim pitanjima, kao i u navođenju neophodnog reda i poretka u svom životu;
 • Pomoć u izboru ispravnog puta, rešenja i donošenja ispravnih odluka;
 • Pomoć u disciplinovanju Ega;
 • Pomoć u stvaranju svih uslova za pravednost kako od strane praktičara prema drugima, tako i od strane drugih prema Reiki praktičaru;
 • Pomoć u mirnom razrešenju konflikata, u uspešnom rešavanju problema i situacija na ličnom, društvenom i profesionalnom polju života;
 • Pomoć u oslobađanju od bolnih uspomena, od destruktivnih energija (koje se stvaraju kao rezultat ponovnog preživljavanja bolnih događaja) na mentalnom i emocionalnom polju;
 • Pomoć i podrška za svaki početak. Novi energetski impuls za uspešni početak životnih i poslovnih projekata;
 • Pomoć u sticanju svih neophodnih resursa, uključujući materijalne i ljudske resurse za ostvarivanje projekata, ideja, poslova;
 • Zaštita za sebe i za druge od fizičkih i duhovnih opasnosti;
 • Pomoć u oslobađanju (ili distanciranju) od teških, nepovoljnih situacija i negativnih ljudi;
 • Pomoć u stvaranju intuitivnosti, pronicljivosti i jasnog razmišljanja;
 • Pomoć u razvoju razumevanja drugih ljudi, njihovih potreba i čežnja, kao i u razumevanju tuđih motiva i skrivenih razmišljanja;
 • Pomoć u savladavanju znanja bilo koje vrste, u polaganju ispita i uopšte u umeću primanja i prenošenja svih neophodnih informacija (korisno ne samo za studente, nego i za ljude različitih profesija, posebno za trenere, instuktore i učitelje);
 • Pomoć u osobađanju od štetnih navika, uključujući i navike u karakteru;
 • Pomoć u oslobađanju od različitih vrsta zavisnosti (droga, alkohol, duvan, hrana) kao i oslobađanju od vezivanja za bilo koga i bilo šta;
 • Pomoć u isceljivanju i transformaciji štetnih crta karaktera.
  Pročišćenje karme.
 • Pomoć u razvoju novih pozitivnih crta karaktera, posebno strpljenja i diplomatičnosti;
 • Pomoć u oslobađanju od gordosti, od neznanja i neinformisanosti, od ograničenog razmišljanja;
 • Pomoć u isceljivanju i harmonizaciji međuljudskih odnosa. Stvaranje druželjubivih, prijateljskih, ljubavlju i poštovanjem ispunjenih odnosa;
 • Pomoć u oslobađanju od nezadovoljstva sobom, razvoj ljubavi i poštovanja prema sebi;
 • Pomoć u razvoju ličnih intelektualnih i kreativnih sposobnosti;
 • Pomoć u pronalaženju odgovarajućeg mesta zaposlenja;
 • Pomoć u pronalaženju nečega što je izgubljeno (ljudi, stvari, ideje, mogućnosti, prijateljstva i ostalo);
 • Pomoć u pripremi i uspešnom sprovođenju važnih sastanaka, razgovora i pregovora;
 • Pomoć u postizanju ciljeva u svakoj oblasti života;
 • Pomoć u stvaranju glatkog toka života, bez mnogo nepotrebnih poteškoća i turbulencija;
 • Pomoć u realizaciji planova za dobrobit porodice i posla kojim se bavimo;
 • Pomoć deci u svim oblastima njihovog života i razvoja.

Program seminara

 • Teoretske osnove. Upoznavanje sa osam energetskih podnivoa Anđeoskog nivoa Univerzuma;
 • Osam Inicijacija;
 • Praktični rad sa osam formula pokretanja energije;
 • Praktični rad: tehnika odvezivanja, tehnika oslobađanja od strahova i drugih negativnih misli i emocija;
 • Sve o tretiranju sebe i drugih;
 • Sve o samostalnom i uspešnom praktikovanju Arhanđeoskog Reikija;

Trajanje seminara: od 10h do 19:30h – 20:00h

Seminar održava: Margarita Milenković, Reiki Master-učitelj

Na kraju seminara dobija se:

 • Sertifikat
 • Priručnik
 • Anđeoske karte

Celodnevni ostanak je organizovan.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi: 20.000 dinara.
Kotizacija sa POPUSTOM povodom Reiki školske godine Ljubavi, za učešće na seminaru iznosi: 17.000 dinara (umesto 20.000 dinara).

Na POKLON se dobija Inicijacija u Energiju Plava krila Heruvina

Za prijavljivanje i za sve dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Anitu na brojeve telefona: 063/568605 ili na mejl anitabrzakovic@yahoo.com

Dobrodoši u Arhanđeoski Reiki !

Margarita Milenković 

REIKI GRAND MASTER-UČITELJ I, II, III I IV STEPENA TRADICIONALNOG USUI REIKIJA (USUI SHIKI RYOHO), MAGISTAR N.E. MASTER SV.I. I UČITELJ PREKO 100 STILOVA I ENERGETSKIH METODA.

Osnivač i predsednik udruženja.

Margarita Milenković, osnivač i predsednik udruženja – Usui Tibetanski Karuna Reiki Master-učitelj od 2000. godine, registrovan u „Internacionalnom Američkom Reiki Centru“, Mičigen (SAD). Kundalini i Luna Reiki Master-učitelj od 2012. godine, registrovan u Reiki Univerzitetu, Moskva (Rusija).

Rođena u Rusiji, dipl. filolog i stručnjak za međukulturnu komunikaciju, Reikijem se bavi od 1998. godine.

Autorka je priručnika za sve Reiki stepene i stilove, priručnika za Reiki terapeute, knjige „Reiki – put ka sebi”, „Zlatni ključevi sreće – Pet Reiki Principa”, „Energija novca – Reiki izobilja” i „Anđeoski Reiki – I ti si Anđeo”. Autorka je programa „Reiki meditacija” i „Eko Rei”. Koautorka je programa „Reiki joga”, kao i dva edukativna Reiki programa akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Organizator je dobrotvornog edukativnog programa „Reiki Srbije – deci Srbije”. Jedan je od organizatora „Aktiva Lekara” formiranog pri udruženju „Reiki Srbije” za stručno usavršavanje i integrisanje Reikija s metodama savremene medicine i naučnim istraživanjima.
Reikiju je obučila preko 300 zdravstvena radnika, kao i skoro 4000 ljudi drugih profesija i zanimanja.

Od 07. marta 2011. godine, zvanično je registrovani član Međunarodne Asocijacije Reiki Profesionalaca.