Subota 2.09.2017. 10:00-18:00h radionica “Kancer, virusi, genetski i mentalni poremećaji” predavač Patrik Balint (Slovačka)

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Na radionici ćemo govoriti o radu sa ekstremnim slučajevima – kancer, virusi (prehlada, čak i HIV), genetski poremećaji, mentalni poremećaji u sklopu regresoterapije i uopšte u radu sa klijentima kroz psihoterapiju.

Seminar je namenjen svima, kojih ove teme interesuju lično a i u sklopu svog rada sa klijentima. Za Homeopate je preporučljiv, jer pristup Patrika prema rešavanju problema iz regresoterapije je blizak radu homeopata.
Prevod na srpski je obezbeđen.

 

Cena radionice: 35 EUR
Informacije i prijave na tel. 063-568605 i mejl ana.bazova.grnja@gmail.com

PATRIK BALINT regresoterapeut www.regresnaterapia.sk
Od 2000-te godine se posvećuje Regresoterapiji na profesionalnom nivou, radi i predaje u Slovačkoj i Češkoj republici, kasnije uvodi u rad i svoje nove tehnike regresoterapije, koje regresoterapiju razvijaju i dopunjuju u novim pravcima. Osim u Evropi prikupljao je i razmenjivao iskustva u Rusiji i Americi. Postepeno kroz praksu je razvio regresivne metode, koje se zasnivaju na tri osnovne teze:

  Prva teza je da problemi mogu imati psiho-somatsku (telesnu) dimenziju, gde se uzrok problema nalazi u nekom dogadjaju iz prošlosti, kao informacija o suženom stanju svesti a uzrokuje neku manifestaciju na telu – somatizaciju. Metoda, koja je zasnovana na pronalaženju i rešavanju ovih informacija iz prošlosti zovem Osnovna metoda.    

– Druga teza je, da problemi mogu imati psiho – tipsku dimenziju, kde se uzrok problema nalazi u ne adekvatno savladanom ili preuzetom obrascu ponašanja iz prošlosti najčešće iz detinjstva ili prenatalnog doba i porođaja. Metode posvećene rešavanju psiho-tipskih problema jesu metode Detinjstvo i Prenatalna metoda, u kojima prolazimo i tražimo u određenim razdobljima obrasce ponašanja, koji nisu naši, uzrokuju nam probleme, a mi ih i uprkos tome koristimo u sadašnjosti.

– Treća teza je, da problemi mogu imati psiho – spiritualnu (duhovnu) notu, gde se uzrok nalazi u ne adekvatno savladanom početku nekog odnosa, jer spiritualnost rešavamo samo na osnovu upoznavanja i proživljavanja odnosa. Da li  već u odnosu sa čovekom, predmetom, pojavom ili doga?ajem. Razumevanje i dobro savladavanje početka datog odnosa, posredstvom  takozvane Terapije Odnosa i Arhetipske terapije odnosa, u kojoj prolazimo ceo krug patnje u danom odnosu, sve do njegovog početka, kada dolazi do savladavanja i opuštanja.

U svom radu ima iskustva sa lakšim i težim duševnim problemima, psihosomatskim problemima, problemima u odnosima, sa traženjem ličnog jedinstvenog puta i znanja, sa psihičkom pripremom na prenatalni period, porojaj i roditeljstvo, sa psihičkom pripremom vrhunskih sportista i sa edukacijom i pripremom nove generacije regresoterapeuta.

U praksi osim tehnika regresoterapije, koristi znanje, da je sve međusobno povezano tako da se spoznaja i rešavanje problema može skrivati i u tim najjednostavnijim stvarima, koje se često nalaze veoma blizu nas.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone