EMOCIONALNI KONFLIKTI BLOKIRANI U ČAKRAMA

4.mart 2023. od 9:30-14:30h

Predavač: Dragan Andjelkovic D.O.

Doktor osteopatije (prvi i jedini sa licencom u Srbiji)

Terapeut Integrativne medicine

 “Kad su svi medicinski nalazi dobri, a osobe se svakako osecaju loše i percepciraju neko čudno stanje organizma i bolove to je znak da treba preispitati bioenergetski i psihosomatski status organizma, odnosno izvršiti jedan holistički check-up”
(izvod iz intervjua doktora Andjelkovića jednom beogradskom časopisu)

Šta su emocionalni konflikti u čakrama?

To su zapravo konflikti emotivnog tipa i jakog naboja koji godinama nisu rešeni i koji se depozituju u čakrama. Paralelu možemo povući sa psihosomatizacijom nekog problema gde se stres raspoređuje u neki unutrašnji organ. Ukoliko se taj stres ne bi depozitovao na neki organ, organizam bi doživeo daleko veći šok. Psihosomatizacijom, organizam na neki način sam sebe organizuje i preraspodeljuje teret problema. Konflikti depozitovani u čakrama su izrazito kompleksni jer predstavljaju praktično jedinice za sebe. Oni imaju sve karakteristike aure tj. četiri energetska polja: vitalno, emocionalno, mentalno i kauzalno. To kauzalno telo je naše najdublje, podsvesno i najbliže je našoj autentičnoj prirodi, a opet najudaljenije je od nas samih i u fizičkom smislu.

Da li to znači da su konflikti u našim čakrama posebna tela?

Tako je, i tako su emocionalno jaki da imaju i sve svoje energetske komponente. Svaka od konfliktnih situacija ima svoju tipologijui i svoje ime i ima ih oko tridesetak. Najviše konflikata nalazimo u šestoj a ponajmanje u petoj čakri. Stanje konflikata u čakrama blokira energetski protok. Ljudi u tom stanju osećaju da nešto nije u redu. Često su umorni i nedostaje im enregije. Medicinski nalazi su kod ljudi uredu ali oni nastavljaju da pate od npr. hroničnog umora ili od raličitih bolova onda već možemo zaključiti da se radi o konliktima u čakrama. Na primer bolovi koj se javljaju u leđima u području leve lopatice, tu može biti reč o srčanoj čakri osnosno o problemima sa smoprihvatanjem i ljubavi prema sebi. To je možda i jedan od najkompleksnijih problema jer da bismo volei sami sebe mi moramo i poznavati sebe a to je vrlo složeno. Bol kod lopatice ukazuje na neki događaj iz skore prošlosti u kome je osoba bila povređena.

Možemo navesti i primer colliche biliari (napad žuči ); ovi napadi i bolovi se najčešće javljaju u toku noći zbog većeg intenziteta aktivnosti parasimpatičnog autonomnog nervnog sistema koji vrši inhibiciju aktivnosti žuči ali smanjuje protok .

Da li ta karakteristika čakri što imaju sva četiri energetska tela posebno utiče na pristup rešavanju konflikata?

Radi se o dualitetu, dvojnosti problema; s jedne strane emocionalni konflikt pojacava svoju aktivnost crpljenja energije osobi, a s druge, olakšava rešavanje problema bas zbog specificnosti samih cakri, forme, sadrzaja i organizacije aure. Posto svaka čakra, kao i aura, ima ta energetska tela koja su rasporedjena po preciznom redosladu od unutrasnjeg ka spoljnem ambijentu osobe, bas te energije, a pre svega vitalna energija, daju nam prvu informaciju i sliku o sigurnoj prisutnosti emocionalno ne resenih konflikata. Ljudi su izdržljivi i ljudi nauče da žive sa mnogim problemima i tri četiri konflikta znaju dosta da otežaju problem. Postoje primarni konflikti, a zadatak terapeuta je da locira u kojoj čakri je glavni problem i koji mu je identitet, odnosno, ime, posto svaki od konflikata je prepoznatljiv po svom sadrzaju. U svakoj čakri ima od jedan do šest konflikta …

Informacije i prijave na tel. 063-568605

Cena: 8.000din za prijave do 25.02, nakon tog datuma 10.000din

EMOCIONALNI KONFLIKTI BLOKIRANI U ČAKRAMA – PROGRAM RADIONICE

Prvi deo

Sadržaj:

 • Definicija i značaj emocionalnih konflikata za psihoemocionalno i fizičko zdravlje osoba
 • Značaj suptilne energije i vitalne energije
 • Psihosomatika, energetski polaritet i 4 elemenata
 • Strast kao uzrok bolesti u antičkoj Kini
 • Aura i njene karakteristike
 • Vitalni telo
 • Emocionalno telo
 • Mentalno telo
 • Kauzalno telo
 • 7 energetskih centara (čakre)
 • Demoni emocionalni konflikti i bolest
 • Stvaranje konflikta i njegove posledice
 • Primarni, centralni konflikt i tipologija karaktera
 • 4 tipologije karaktera
 • 28 emocionalnih konflikata u čakrama -prvi deo

EMOCIONALNI KONFLIKTI BLOKIRANI U ČAKRAMA

Drugi deo

 • 28 emocionalnih konflikata u čakrama-drugi deo: karakteristike, energetsko- psiho-medicinski značaj i solucije

KONFLIKTI U PRVOJ ČAKRI:

 • Autonomija
 • Nedostatak koncentracije
 • Biti na milosti nemilost drugima
 • Ekcesivna autokontrola

KONFLIKTI U DRUGOJ ČAKRI:

 • Frenetik
 • Ne predavati se -Izdržati
 • Ambivalentnost – Dupla maska (interior/exsterior)

KONFLIKTI U TREĆOJ ČAKRI:

 • Izolovan – Usamljen
 • Eksplodirati – Misliti na druge
 • Želeti više – Nezadovoljan
 • Nesrećan – Psihička glad

KONFLIKTI U ČETVRTOJ ČAKRI:

 • Intelektualno umoran
 • Povučen – Duboko povređen
 • Izolovan – konstantno u grču i pod pritiskom
 • Uplašen – Stidljiv
 • Paničar

KONFLIKTI U PETOJ ČAKRI:

 • Emocionalno prazan
 • Govoriti prebrzo-Ne biti jasan

KONFLIKTI U ŠESTOJ ČAKRI

 • Nesigurnost – Neodlučnost
 • Hronično umoran
 • Unutrašnji nemir – Interiorna tenzija
 • Nesposobnost relaksacije i opuštanja – permanentno u grču
 • Nelagodnost – Skučen u sopstvenoj koži

KONFLIKTI U SEDMOJ ČAKRI:

 • Nepoverljiv- Preterano oprezan
 • Strah od promena-Ostaviti sve kako je bilo i kako jeste
 • Ne želeti sagledati realnost
 • Pogrešna razmišljanja- Biti uvek i svuda u pravu

 

Testiranja konflikata pojedinaca, primeri
Diskusija

Za informacije o osteopatiji: sajtoviwww.osteopatija.rs  / www.osteomed.rs
Intervjui: Youtube: Dr Dragan Andjelkovic

Intervju sa Draganom Anđelkovićem pogledajte ovde