Subota 29.03.2014. promotivni čas Či Gonga instruktor dr Dejan Glendža ULAZ SLOBODAN

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

 

 

 

 
amila6Amila1

Hatha joga je usmerena ka fizi?koj dobrobiti i prosvetljenju kroz fizi?ku, more about
mentalnu i duhovnu vežbu. Hatha joga obuhvata brojne popularne stilove vežbanja, sale
a  odvija se praktikovanjem generi?kih odnosno originalnih hata joga vežbi – asana ili predstavlja mešavinu popularnih elemenata preuzetih iz mnogih stilova koji samostalno postoje kao posebna forma. Klasi?na – eklekti?ka hatha joga je generi?ki stil hatha joge koji se u današnje vreme naj?eš?e upražnjava. Ova joga ne prati ni jedan od poznatih stilova i škola joge striktno i ne podrazumeva utvr?en redosled položaja.

Amila Luki? jogu vežba i u?i od 2000. godine. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2009. godine u školi za joga instruktore “Vidya Yoga” (www.vidyayoga.net) u Beogradu. Od 2009. godine samostalno drži ?asove.

amila2

amila3

amila1

amila5

amila4

Amila1

Hatha joga je usmerena ka fizi?koj dobrobiti i prosvetljenju kroz fizi?ku, medications
mentalnu i duhovnu vežbu. Hatha joga obuhvata brojne popularne stilove vežbanja, a  odvija se praktikovanjem generi?kih odnosno originalnih hata joga vežbi – asana, ili predstavlja mešavinu popularnih elemenata preuzetih iz mnogih stilova koji samostalno postoje kao posebna forma.

Amila Luki? jogu vežba i u?i od 2000. godine. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2009. godine u školi za joga instruktore “Vidya Yoga” (www.vidyayoga.net) u Beogradu. Od 2009. godine samostalno drži ?asove.

 
Amila1

Hatha joga je usmerena ka fizi?koj dobrobiti i prosvetljenju kroz fizi?ku, information pills
mentalnu i duhovnu vežbu. Hatha joga obuhvata brojne popularne stilove vežbanja, a  odvija se praktikovanjem generi?kih odnosno originalnih hata joga vežbi – asana ili predstavlja mešavinu popularnih elemenata preuzetih iz mnogih stilova koji samostalno postoje kao posebna forma.

Amila Luki? jogu vežba i u?i od 2000. godine. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2009. godine u školi za joga instruktore “Vidya Yoga” (www.vidyayoga.net) u Beogradu. Od 2009. godine samostalno drži ?asove.

 

VOLITE SEBE – IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT
PROMENITE MISLI – IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT 
 
Radionice po principima filozofije Lujze Hej, prosthetic
vode?eg ameri?kog terapeuta i predava?a na polju motivacije, drug
samopomo?i i li?nog razvoja. Mnogi je nazivaju Majkom Nove Misli. Godinama je podu?avala ljude i predavala po celom svetu o tome na koji na?in funkcioniše naš um i koliko smo sami odgovorni za sve što nam se dešava u životu. Njene knjige su zauvek promenile i unapredile mnoge živote, a najzna?ajnija je “Kako da izle?ite sopstveni život”. 
Danas, njena re? se širi putem njenih licenciranih trenera  širom planete…

Ksenija
Predava? Ksenija Mijatovi? rodjena je u Novom Sadu 1972.god.  Nesvršeni profesor nema?kog jezika u korist muzike. Muzi?ku karijeru zapo?inje kao pop peva?ica autenti?nog glasa u Beogradu www.ksenijamijatovic.com gde i danas živi i radi. Od rane mladosti okre?e se metafizici i traganju za odgovorima  kada je kao dete dobila vitiligo (bolest depigmentacije kože) za koju zvani?na nauka i medicina nemaju odgovor… put njenog duhovnog razvoja po?inje tada i traje još uvek…
Na svom putu traženja li?nih odgovora susrela se sa raznim školama i tehnikama  samopomo?i, ali odgovore je dobila onog trenutka  kada se upoznala sa radom Lujze Hej. Danas je licencirani trener programa “IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT” po principima filozofije Lujze Hej i svoj glas koristi da ljudima, osim divnih pesama, prenese i re?i podrške, optimizma i vere da je sva snaga u nama samima i da možemo sve, samo ako to želimo.

 

VOLITE SEBE – IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT
PROMENITE MISLI – IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT 
 
Radionice po principima filozofije Lujze Hej, vode?eg ameri?kog terapeuta i predava?a na polju motivacije, allergy
samopomo?i i li?nog razvoja. Mnogi je nazivaju Majkom Nove Misli. Godinama je podu?avala ljude i predavala po celom svetu o tome na koji na?in funkcioniše naš um i koliko smo sami odgovorni za sve što nam se dešava u životu. Njene knjige su zauvek promenile i unapredile mnoge živote, a najzna?ajnija je “Kako da izle?ite sopstveni život”. 
Danas, njena re? se širi putem njenih licenciranih trenera  širom planete…

Ksenija
Predava? Ksenija Mijatovi? rodjena je u Novom Sadu 1972.god.  Nesvršeni profesor nema?kog jezika u korist muzike. Muzi?ku karijeru zapo?inje kao pop peva?ica autenti?nog glasa u Beogradu www.ksenijamijatovic.com gde i danas živi i radi. Od rane mladosti okre?e se metafizici i traganju za odgovorima  kada je kao dete dobila vitiligo (bolest depigmentacije kože) za koju zvani?na nauka i medicina nemaju odgovor… put njenog duhovnog razvoja po?inje tada i traje još uvek…
Na svom putu traženja li?nih odgovora susrela se sa raznim školama i tehnikama  samopomo?i, ali odgovore je dobila onog trenutka  kada se upoznala sa radom Lujze Hej. Danas je licencirani trener programa “IZLE?ITE SVOJ ŽIVOT” po principima filozofije Lujze Hej i svoj glas koristi da ljudima, osim divnih pesama, prenese i re?i podrške, optimizma i vere da je sva snaga u nama samima i da možemo sve, samo ako to želimo.

 

Dr Dejan Glendža i Joga studio Hipokrat Novi Sad
pozivaju Vas 29.03.2014. u 19:00h na
promotivni ?as ?i Gonga ULAZ SLOBODAN

306675_351578778213510_1148559562_n[1]

?i Gong (Qi Gong) je drevna kineska veština koja je stara oko 3.000 godina. Stvorili su je kineski doktori sa ciljem da se postigne dugove?nost i celovito zdravlje, click
ne samo fizi?kog tela ve? i psihi?ko i duhovno zdravlje. ?igong se zasniva na prou?avanju energije i radu sa energijom putem fizi?kih vežbi, disanja i medito-mentalnih vežbi. Više o ?i Gongu možete pro?itati na linku http://www.jogastudiohipokrat.rs/o-qi-gong-u

Dr Dejan Glendža je ro?en 1970 godine. Završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu odsek za stomatologiju. ?igongom se bavi deset godina, a znanja iz oblasti tradicionalne kineske medicine i ?igonga bazira na u?enju Mantak Chia-a, Dr Yang Ming-a, Prof dr Pang-a. Pored ?i gonga, aktivno vežba i aikido. 

422701_349415395096515_746925911_n[1]

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply