Petak 1.09.2017. u 19:00h predavanje “Nehipnotička regresoterapija” predavač Patrik Balint (Slovačka) ULAZ SLOBODAN

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Nehipnotička regresoterapija je terapijska metoda koja na osnovu našeg povratka u prošlost omogućava rešavanje problema, upoznavanje raznih duhovnih zakona i mogućnosti duhovnog rasta, naših korena i našeg puta,
ili način kojim idemo njime, pomera granice našeg znanja i naših sposobnosti.

Predavanje će pružiti informacije o funkcionisanju psihe i ličnosti sa gledišta teorije i prakse Regresoterapije i objasniće tehnike Regresoterapije na osnovu asocijativnog prisećanja. Prevod na srpski obezbeđen.

U suštini možemo reći da regresoterapija znači, da sa klijentom idemo na tačno definisan način u prošlost, a uz to se trudimo da rešimo neki problem, koji ga upravo opterećuje u sadašnjosti takozvanim ponovnim proživljavanjem uzroka problema. Iskustva traume iz prošlosti mogu na nas donekle uticati u sadašnjosti, na taj način, da nam se više ili manje pojavljuju u vidu događaja, emocija ili fizičkih manifestacija.

Regresoterapija nam omogućava rešenje problema iz prošlosti, da ne bi više u toj prošlosti morali da ostajemo. Omogućava nam rešenje iluzije budućnosti na koje utiče naša prošlost, tako da možemo živeti u sadašnjosti.

U regresnoj terapiji je moguće raditi sa problemima iz skorije prošlosti, kao i problemima iz perioda ranog detinjstva, porojaja i prenatalnog doba, a praksa nam pokazuje da možemo zaći i dalje u prošlost gde kako se čini, mogu biti koreni nekih problema, koji nas tište u sadašnjosti.

patrik

PATRIK BALINT regresoterapeut www.regresnaterapia.sk
Od 2000-te godine se posvećuje Regresoterapiji na profesionalnom nivou, radi i predaje u Slovačkoj i Češkoj republici, kasnije uvodi u rad i svoje nove tehnike regresoterapije, koje regresoterapiju razvijaju i dopunjuju u novim pravcima. Osim u Evropi prikupljao je i razmenjivao iskustva u Rusiji i Americi. Postepeno kroz praksu je razvio regresivne metode, koje se zasnivaju na tri osnovne teze:

  Prva teza je da problemi mogu imati psiho-somatsku (telesnu) dimenziju, gde se uzrok problema nalazi u nekom dogadjaju iz prošlosti, kao informacija o suženom stanju svesti a uzrokuje neku manifestaciju na telu – somatizaciju. Metoda, koja je zasnovana na pronalaženju i rešavanju ovih informacija iz prošlosti zovem Osnovna metoda.    

Druga teza je, da problemi mogu imati psiho – tipsku dimenziju, kde se uzrok problema nalazi u ne adekvatno savladanom ili preuzetom obrascu ponašanja iz prošlosti najčešće iz detinjstva ili prenatalnog doba i porođaja. Metode posvećene rešavanju psiho-tipskih problema jesu metode Detinjstvo i Prenatalna metoda, u kojima prolazimo i tražimo u određenim razdobljima obrasce ponašanja, koji nisu naši, uzrokuju nam probleme, a mi ih i uprkos tome koristimo u sadašnjosti.

Treća teza je, da problemi mogu imati psiho – spiritualnu (duhovnu) notu, gde se uzrok nalazi u ne adekvatno savladanom početku nekog odnosa, jer spiritualnost rešavamo samo na osnovu upoznavanja i proživljavanja odnosa. Da li  već u odnosu sa čovekom, predmetom, pojavom ili doga?ajem. Razumevanje i dobro savladavanje početka datog odnosa, posredstvom  takozvane Terapije Odnosa i Arhetipske terapije odnosa, u kojoj prolazimo ceo krug patnje u danom odnosu, sve do njegovog početka, kada dolazi do savladavanja i opuštanja.

U svom radu ima iskustva sa lakšim i težim duševnim problemima, psihosomatskim problemima, problemima u odnosima, sa traženjem ličnog jedinstvenog puta i znanja, sa psihičkom pripremom na prenatalni period, porojaj i roditeljstvo, sa psihičkom pripremom vrhunskih sportista i sa edukacijom i pripremom nove generacije regresoterapeuta.

U praksi osim tehnika regresoterapije, koristi znanje, da je sve međusobno povezano tako da se spoznaja i rešavanje problema može skrivati i u tim najjednostavnijim stvarima, koje se često nalaze veoma blizu nas.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone