Subota 30.09.2017. 19:00h predavanje “Energetske metode + Coaching = Nemoguća kombinacija?” predavač Elena Antonovska Edizer ULAZ SLOBODAN

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Najbolji planovi su energetski čisti“

Energetske metode + Coaching = Nemoguća kombinacija?

Prepoznajete situaciju kada se nalazimo u stanju gde nam je potrebna pomoć, ali je već otišlo predaleko? Onda smo se verovatno uputili ka alternativi, gde je jedan od pravaca energetska terapija. Energetska terapija je metod koji se sam po sebi može nazvati celovit jer obuhvata u potpunosti naše biće na svim nivoima (fizičko, emocionalno, mentalno i duhovno). Rad sa energijom nam omogućava da podignemo i otklonimo energetske slojeve, veze i disharmoničnu energiju kako bi se rekalibrirali ka isceljenju.

Međutim, mi, ljudi, ne bi bili ljudi kada ne bi razmišljali i pri tom volimo da racionalizujemo stvari, a bogami i da pričamo. I to je uvek, ali uvek, mač sa dve ostrice. Ovaj poriv može dovesti do željenog rezultata, no i do regresije stanja. Kako bi usmerili energiju u željenom pravcu, ka isceljenju, terapeutu su potrebni alati, koji će pored njegove intuicije i empatije podržati klijenta u procesu napredovanja. Ovde uvodimo coaching kao alat, međutim pravi coaching. 😊

Kombinacija coaching i energetske prakse je dinamičan i integrativan dualistički proces koji podržava klijente u njihovon jedinstvenom, ličnom rastu i razvoju. Rad sa energetskim matriksom u kombinaciji sa coaching pristupom koji je okrenut ka rešenjima efektivno daje realne, opipljive rezultate promene i rasta. Energija nas oslobađa i pravi prostor coachingu da usmeri klijentovu promenu. Na taj način stvaramo stabilnu psihoemocionalnu i fizičku matricu kako bi klijenti kreirali, izgradili i živeli svoj život na svoj način, usmeren ka ličnim ciljevima i dostignućuma.

Ono što razlikuje klasičan coaching pristup od intuitivnog energetskog coaching pristupa je sposobnost da se prepoznaju i „rasture“ postojeći obrasci u pozadini, blokade, nerazrešena pitanja ili poremećaji koji stoje između nas i naših ciljeva, odnosno života koji nam pripada. Ovde spadaju i stari odnosi, misli, emocije, navike… sve to na energetskom nivou. Ostvarivanje ciljeva (cilj u bilo kom smislu – emotivno, karijerno, mentalno, fizički) može biti trajno i održivo samo kada je bioenergetski sistem pravilno podržan.

Antonovska Edizer – Professional Coach & Trener

Voli za sebe da kaže da je Professional coach Ericksonovog koledža – Coaching & Self-Development. A pored toga, lista veština i znanja je prilično duga, te bi samo pomenuli neke od njih: PCM Coach (Process Communication model), Reiki Master, Pranic Healing instructor, EFT practitioner, WingWave coach, NLP Practitioner, Regresoterapeut, Bach Flower Remedies practitioner itd.
Od 2007 godine njen profesionalni pravac je potpuno usmeren ličnom razvoju i trajnoj transformaciji pojedinaca i grupa, kad je osnovala svoj Centar za lični razvoj koji se bavio u to vreme samo alternativnim metodama. Danas, to je u Skoplju mesto gde se odvijaju sve aktivnosti povezane sa motivacijom, inspiracijom, edukacijom, podrškom i asistencijom u procesima samo-realizacije, promene i uspeha. Pri tom se koriste veštine, tehnike, metode i znanja koje pokrivaju sve aspekte postojanja ljudskog bića u celini (fizički, emocionalni, mentalni i duhovni). Cilj im je da ljude voljne i željne za promenom vrate u celovitost i osvetle što veći deo njih samih, kako bi izrasli u otvorene, dinamične i samo-svesne individue.
 elena novi logo
Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone