Ponedeljak 22.01.2018. 17:30-19:30h seminar “Anđeo Natanijel – aktivacija Eliksira Života” predavač Margarita Milenković

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Efekti Inicijacije – aktivacije

 

  • Aktivacija Životne Energije, vašeg Eliksira Života. Nadoknađivanje Životne energije Duše, predviđene za fizički život, ali potrošene na traume, šokove, bolesti, prekomerni stres ili druge iscrpljujuće okolnosti;
  • Produženje životnog veka;
  • Reaktivacija aksitonalnog Sistema meridijana (usavršavanje i napredna transformacija fizičke prirode ljudskog bića);
  • Povezivanje i sjedinjenje svih aspekata ličnosti u jednu celinu;
  • Značajno proširenje Svetlosnog tela, što je izuzetno potrebno kako za duhovnu, tako i za fizičku evoluciju;
  • Mogućnost da dođe do isceljenja tela i duše;
  • Otvaranje kanala jake Intuicije;
  • Mogućnost samostalne aktivacije Eliksira Života u slučaju potrebe.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Na kraju seminara dobija se: skripta

Energetska razmena (kotizacija za učešće na seminaru) ustanovljena od strane osnivača Sistema, na svetskom nivou, iznosi 144 evra.

Specijalni uslovi za praktičare Udruženja Reiki Srbije: 10.000 dinara.

Za više informacija i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi:

na brojeve telefona: 065 905 22 22 i 065 235 9991

ili putem mejla: aida@reiki.rs

O Aktivaciji Eliksira Života

Životna energija Duše, koju u svojim radovima pominju mnogi iscelitelji i učitelji, a posebno čuveni ruski iscelitelj duša, duhovni učitelj S. N. Lazarev, jeste Eliksir Života – fundamentalna energija duše, koju ona sa sobom u fizički svet donosi kroz svoje otelovljenje. Količna te energije (koja se razlikuje i zavisi od zadataka duše na zemaljskom Planu) određuje mnogo toga značajnog za život ljudskog bića, pa i samu dužinu fizičkog života.

Nažalost, Eliksir Života se lako troši. Osim života, to su stanja kao što su traume, šokovi, prekomerni, neprekidni stres, teže ili dugotrajne bolesti, druge iscrpljujuće situacije i okolnosti.

Aktivacija Eliksira Života je proces tokom kojeg se ljudskom biću nadoknađuje izgubljena količina Životne energije duše i darovana sposobnost samostalne aktivacije Eliksira u slučaju potrebe, što je do skoro bilo nezamislivo i nemoguće.

U Svemiru, u Božanskom Izvoru, postoji oblast u kojoj prebivaju sve duše pre otelovljenja. Duše primaju životnu energiju i donose je sa sobom na Zemlju u svojim suptilnim telima i u svom fizičkom telu. To je fundamentalni Eliksir Života koji podržava fizički život duše. Boja ove energije je zlatna.

Do sada, u slučaju da se Eliksir istroši ili iscrpi, nije bilo nikakve mogućnosti da se on na bilo koji način dopuni, makar jednom.  Neizbežni rezutat toga bila je fizička smrt.

Eliksir nije mogao biti nadoknađen, jer Svetlosno telo ljudskog bića do sada nije moglo da bude dekodirano i prošireno tako daleko da se njemu otvori „Božanski šablon“ (deo Svetlosnog tela), ali je bilo  predviđeno da Eliksir Života može da protiče i da prodire u fizičko telo preko elektromagnetnog polja, sve do nivoa ćelija.

Govorimo o visokofrekventnoj energiji Pete Dimenzije Svetlosti, o energiji koju možemo primiti zavaljujući Anđelu Natanijelu. Nakon procesa Aktivacije (Inicijacije) energija Eliksir Života nastavlja da se neprekidno uliva u energetske sisteme i organizam ljudskog bića, na svim nivoima, još 21 dan.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone