Petak 29.09.2017. u 19:00 predavanje “Energetski čovek-promene čovečanstva” predavač Prof. dr Vladimir Kostić ULAZ SLOBODAN

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Energetski Čovek – promene Čovečanstva
(Energetic Human – Shifting Humanity)

Predavanje i radionica e o integrativnom saznanju i praktičnim veštinama energetskog rada kroz razvoj svoje sposobnosti opažanja, shvatanja i usmeravanja energija. Nakon uvoda o energetskoj strukturi čoveka i univerzuma biće predstavljana škola energetskih tehnika rada  kako na individualnom  tako i na kolektivnom planu. Neke od tema koje će biti dotaknute su:

– Kako živeti svoju autentičnu priorodu, biti svoj telom, osećanjima i umom? Kako imati snažan vibratorni imunitet?
– Kako oživeti energetsku cirkulaciju u sebi? Šta su energetski centri, suptilna tela, kako ih pročistiti i osnažiti?
– Kako možemo unaprediti svoje tehnike meditacije i svesnog življenja?
– Šta je “potka” – energetsko tkanje koje povezuje sve sa svim? Pozitivna i negativna energetska tkanja?
– Evolucija Univerzuma – gde je mesto Čoveka?

Za zainteresovane slušaoce, nakon predavanja biće moguće učestvovati u interaktivnoj radionici gde će učesnici isprobati neke od praktičnih vežbi koje omogućavaju da se osete i lično dožive pomenute teme.

Prvi deo predavanja – gratis
Energetske vežbe i veštine – 500 din

Predavanje i radionicu vodi Prof. dr Vladimir Kostić, profesor na  Odseku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone