O Qi Gong-u

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

 Hipokrat Joga Studio Google map

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, glands
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, information pills
a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

?as joge

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, women’s health
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, visit this
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

 

 

 

 

 

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, ampoule
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, troche a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

 

 

 

 

 

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, Sildenafil
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, ailment a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?as joge

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, cialis sale
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

 

 

 

?as joge

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, sickness
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, pharmacist
a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?as joge

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, decease koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

 

 

 

Na njenim ?asovima vežba se Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), malady
odnosno fizi?ko vežbanje, i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Namenjen je širem krugu ljudi koji vežbaju jogu prvenstveno zbog fizi?kog aspekta. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u pohadjanje ?asova u svakom momentu.
?asovi su tematski koncipirani što zna?i da se na jednom ?asu naglasak stavlja na ramena, pa na kukove, stoje?e asane, obrnute asane, savijanja ka napred, savijanja ka nazad itd.

 

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, rx
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, more
a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

 

 

 

 

 

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sad

Jogu vežba i u?i od 2000. godine. Do 2009. godine vežbala je i u?ila kod poznatog novosadskog u?itelja joge prof. dr Dragana Petrovi?a. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2009. godine. Poha?ala je i završila školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, sickness sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org). Od 2009. godine samostalno drži ?asove.

U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je u Novom Sadu držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein – www.stillnessinaction.com).Godinu dana je vežbala i u?ila Šedou jogu  kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

?as joge

Na ?asovima se vežba Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), cialis 40mg
odnosno fizi?ko vežbanje, medications
i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Hatha joga je namenjena širem krugu ljudi koji jogu vežbaju prvenstveno zbog poboljšanja fizi?kog stanja organizma. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u poha?anje ?asova tokom cele godine. ?asovi su tematski koncipirani i svaki ?as je druga?iji. Na jednom ?asu su dominantne vežbe za ramena, na slede?em su vežbe za kukove, poseban ?as su takozvane stoje?e asane koje najviše angažuju noge, zatim ?as na kome se rade obrnute asane, ?as sa asanama kod kojih je dominantno savijanje ka napred ili savijanje ka nazad itd.

?as traje 90 minuta.
Cena za dva dolaska nedeljno je 2.300 din. mese?no.
Cena za tri dolaska nedeljno je 2.800 din. mese?no.
Pla?anje po jednom ?asu je 350 din.
Prepodnevni termini: ponedeljak i sreda od 9 00 ?asova do 10 30 ?asova.
Poslepodnevni termini: ponedeljak, sreda i petak od 18 30 ?asova do 20 00 ?asova.
Mogu?e je kombinovanje prepodnevnih i poslepodnevnih termina.

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse.

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, shop
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

 

 

 

 

 

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sad

Jogu vežba i u?i od 2000. godine. Do 2009. godine vežbala je i u?ila kod poznatog novosadskog u?itelja joge prof. dr Dragana Petrovi?a. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2009. godine. Poha?ala je i završila školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, capsule sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org). Od 2009. godine samostalno drži ?asove.

U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je u Novom Sadu držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein – www.stillnessinaction.com).Godinu dana je vežbala i u?ila Šedou jogu  kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

Na ?asovima se vežba Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), stomatology
odnosno fizi?ko vežbanje, i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Hatha joga je namenjena širem krugu ljudi koji jogu vežbaju prvenstveno zbog poboljšanja fizi?kog stanja organizma. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u poha?anje ?asova tokom cele godine. ?asovi su tematski koncipirani i svaki ?as je druga?iji. Na jednom ?asu su dominantne vežbe za ramena, na slede?em su vežbe za kukove, poseban ?as su takozvane stoje?e asane koje najviše angažuju noge, zatim ?as na kome se rade obrnute asane, ?as sa asanama kod kojih je dominantno savijanje ka napred ili savijanje ka nazad itd.

?as traje 90 minuta.
Cena za dva dolaska nedeljno je 2.300 din. mese?no.
Cena za tri dolaska nedeljno je 2.800 din. mese?no.
Pla?anje po jednom ?asu je 350 din.
Prepodnevni termini: ponedeljak i sreda od 9 00 ?asova do 10 30 ?asova.
Poslepodnevni termini: ponedeljak, sreda i petak od 18 30 ?asova do 20 00 ?asova.
Mogu?e je kombinovanje prepodnevnih i poslepodnevnih termina.

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sad

Jogu vežba i u?i od 2000. godine. Do 2009. godine vežbala je i u?ila kod poznatog novosadskog u?itelja joge prof. dr Dragana Petrovi?a. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2009. godine. Poha?ala je i završila školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, sick
sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org). Od 2009. godine samostalno drži ?asove.

U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je u Novom Sadu držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein – www.stillnessinaction.com).Godinu dana je vežbala i u?ila Šedou jogu  kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

?as joge

Na ?asovima se vežba Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), odnosno fizi?ko vežbanje, i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Hatha joga je namenjena širem krugu ljudi koji jogu vežbaju prvenstveno zbog poboljšanja fizi?kog stanja organizma. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u poha?anje ?asova tokom cele godine. ?asovi su tematski koncipirani i svaki ?as je druga?iji. Na jednom ?asu su dominantne vežbe za ramena, na slede?em su vežbe za kukove, poseban ?as su takozvane stoje?e asane koje najviše angažuju noge, zatim ?as na kome se rade obrnute asane, ?as sa asanama kod kojih je dominantno savijanje ka napred ili savijanje ka nazad itd.

?as traje 90 minuta.
Cena za dva dolaska nedeljno je 2.300 din. mese?no.
Cena za tri dolaska nedeljno je 2.800 din. mese?no.
Pla?anje po jednom ?asu je 350 din.
Prepodnevni termini: ponedeljak i sreda od 9 00 ?asova do 10 30 ?asova.
Poslepodnevni termini: ponedeljak, sreda i petak od 18 30 ?asova do 20 00 ?asova.
Mogu?e je kombinovanje prepodnevnih i poslepodnevnih termina.

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse.

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, capsule
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

 

?as joge

Na njenim ?asovima vežba se Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), odnosno fizi?ko vežbanje, i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Namenjen je širem krugu ljudi koji vežbaju jogu prvenstveno zbog fizi?kog aspekta. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u pohadjanje ?asova u svakom momentu.

?asovi su tematski koncipirani što zna?i da se na jednom ?asu naglasak stavlja na ramena, pa na kukove, stoje?e asane, obrnute asane, savijanja ka napred, savijanja ka nazad itd.

 

 

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse.

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, more about
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, cheap
a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

?as joge

Na njenim ?asovima vežba se Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), odnosno fizi?ko vežbanje, i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Namenjen je širem krugu ljudi koji vežbaju jogu prvenstveno zbog fizi?kog aspekta. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u pohadjanje ?asova u svakom momentu.
?asovi su tematski koncipirani što zna?i da se na jednom ?asu naglasak stavlja na ramena, pa na kukove, stoje?e asane, obrnute asane, savijanja ka napred, savijanja ka nazad itd.

 

 

 

 

Sertifikovana instruktorka Hatha joge evropske joga alijanse.

mob: 064/98-38-338

amila lukic joga novi sadSertifikovana instruktorka Hatha joge Evropske joga alianse. Zvanje i sertifikat joga instruktorke stekla je 2010. godine poha?aju?i školu za joga instruktore “Vidya Yoga”(www.vidyayoga.net) u Beogradu. Školu joge “Vidya Yoga” vodi dugogodišnji u?itelj joge Dragan Lon?ar, recuperation
koji je sertifikovani instruktor joge ameri?ke joga alijanse(American yoga alliance – www.yogaalliance.org) i evropske joga alijanse( European yoga alliance – www.europeanyogaalliance.org).u Srbiji.Jogu u?i i vežba od 2000. godine. Do 2009. godine u?ila je i vežbala kod poznatog novosadskog u?itelja Dragana Petrovi?a, a od 2009. godine poha?a kurs za joga instruktora i samostalno drži ?asove.
U?ila  je i  usavršavala se  na  seminarima  koje je držao ?uveni u?itelj i utemeljiva? Šedou joge ( Shadow Yoga – www.shadowyoga.com) Šandor Remete. Poha?ala je kurs Aštanga joge koji je u Novom Sadu držao ameri?ki u?itelj joge Dilan Bernštajn (Dylan Bernstein www.stillnessinaction.com). Vežbala je i u?ila Shadow jogu kod u?itelja Andreja Rožnova.

 

?as joge

 

 

Na njenim ?asovima vežba se Hatha joga koja podrazumeva joga položaje (asane), odnosno fizi?ko vežbanje, i disanje. Stil vežbanja je mešavina dve najuticajnije škole joge u svetu: Ajengar (Iyengar – www.bksiyengar.com) i Aštanga(Ashtanga – www.kpjayi.org). Namenjen je širem krugu ljudi koji vežbaju jogu prvenstveno zbog fizi?kog aspekta. Kursevi joge nisu stepenovani tako da polaznik može da se uklju?i u pohadjanje ?asova u svakom momentu.
?asovi su tematski koncipirani što zna?i da se na jednom ?asu naglasak stavlja na ramena, pa na kukove, stoje?e asane, obrnute asane, savijanja ka napred, savijanja ka nazad itd.

 

Joga Novi SadJoga Studio Hipokrat je udruženje ljubitelja joge. Udruženje je osnovano sa ciljem da okuplja ljude koji vežbaju jogu i da svojim aktivnostima popularizuje ovaj vid fizi?ke aktivnosti.

Vežbanje je mešavina razli?itih stilova joge i u?enja nekoliko poznatih Joga škola:

Ajengar Joga (Iyengar Yoga – www.bksiyengar.com), help
Aštanga Joga (Ashtanga Yoga – www.kpjayi.org) i Šedou Joga (Shadow Yoga – www.shadowyoga.com).

 

Instruktori

 

Andrej Rožnov mob. tel. 065 5507997 e-mail  aroznov@yahoo.com

Amila Luki? mob. 064 98 38 338 e-mail  amilalukic@live.com

Tatjana Glendža mob. tel. 063 8136261 e-mail  tatjanaglendza@gmail.com

Irena Molnar mob. tel. 063 786-07-07 e-mail  molnarirena@yahoo.com

Joga Novi SadJoga Studio Hipokrat je udruženje ljubitelja joge. Udruženje je osnovano sa ciljem da okuplja ljude koji vežbaju jogu i da svojim aktivnostima popularizuje ovaj vid fizi?ke aktivnosti.

Vežbanje je mešavina razli?itih stilova joge i u?enja nekoliko poznatih Joga škola:

Ajengar Joga (Iyengar Yoga – www.bksiyengar.com), page
Aštanga Joga (Ashtanga Yoga – www.kpjayi.org) i Šedou Joga (Shadow Yoga – www.shadowyoga.com).

 

Instruktori

 

Andrej Rožnov mob. tel. 065 5507997 e-mail  aroznov@yahoo.com

Amila Luki? mob. 064 98 38 338 e-mail  amilalukic@live.com

Tatjana Glendža mob. tel. 063 8136261 e-mail  tatjanaglendza@gmail.com

Irena Molnar mob. tel. 063 786-07-07 e-mail  molnarirena@yahoo.com

?igong (Qi Gong) je drevna kineska veština koja je stara oko 3.000 godina. Stvorili su je kineski doktori sa ciljem da se postigne celovito zdravlje i dugove?nost. Celovito zdravlje podrazumeva ne samo zdravlje fizi?kog tela ve? i psihi?ko i duhovno zdravlje. Dugove?nost o kojoj ovde govorimo se u mnogome razlikuje od istog pojma kojeg danas upotrebljavamo i u zna?ajnoj meri ga prevazilazi. ?igong se zasniva na prou?avanju energije i radu sa energijom.Kineski pojam za energiju je ?i ili ?i. Za isti pojam, treatment
u Japanu se koristi re? Ki, u Indiji Prana, u staroj Gr?koj Pneuma itd. Drevni Kinezi su utvrdili da u osnovi ?itavog Univerzuma pa samim tim i ?oveka, leži energija. Viševekovnim prou?avanjem dolazili su do zaklju?aka na koji na?in ta energija proti?e telom, kako dolazi do razmene energije sa okolinom, kako se akumulira i troši energija tela itd. Tako?e su utvrdili da izme?u uma i tela postoji veza i da se ona ostvaruje putem energije.
Veoma brzo, za ?i su se po?eli interesovati i drevni mudraci, filozofi i vežba?i borila?kih veština i na taj na?in su se širila saznanja o ?iu i shvatilo se da osim za le?enje ?i može biti upotrebljen i u borila?ke svrhe kao i za duhovni razvoj. Ove tri grupe istraživa?a ?ia su dali doprinos razvoju ?igonga i tako su se razvile 3 osnovne vrste ?igonga: Zdravstveni (za spre?avanje i le?enje bolesti), Borila?ki (za unapre?ivanje borila?kih veština) i Duhovni (za duhovni razvoj).
Re? Gong zna?i vežbanje, rad. Prema tome ?igong se može prevesti kao rad sa energijom.U ?igongu, sa energijom se radi putem fizi?kih vežbi, disanja i medito-mentalnih vežbi.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply