Kurs za obuku joga instruktora u Novom Sadu 2018/2019

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone
 21. oktobra 2018. počinje dvanaesti kurs za obuku joga instruktora u Vidya Yoga školi.

Vidya Yoga škola joge Dragana Lončara iz Beograda i Hipokrat joga studio iz Novog Sada organizuju intenzivni kurs za joga instruktore.  Kurs traje 7 meseci.

Vežbanje će se održavati subotom i nedeljom 8:00-10:00h u Novom Sadu u prostorijama Joga studija Hipokrat, a predavanje preko Skype sa direktnim uključenjem u predavanje Dragana Lončara iz Beograda.

Informacije i prijave na tel. 063-510704 i zoranhipokrat@yahoo.com

Kurs je namenjen vežbačima joge koji žele da .postanu instruktori joge i onima koji žele da poboljšaju i usavrše svoje vežbanje i prošire teorijsko znanje o jogi. Polaznici koji ne žele da se bave podučavanjem ne moraju da polažu Praktikum-umeće demonstracije joga položaja, medical kao i  samostalno vođenje kompletnog joga časa.
Nastava se odvija po standardima međunarodnih joga asocijacija i Evropske joga alijanse. Polaznici koji polože sve testove i praktični deo ispita i napišu seminarski rad, dobijaju sertifikat i zvanje joga instruktora.
Više informacija o kursu za joga instruktore pročitajte ovde


Kurs za obuku joga instruktora Vidya yoga škole Dragana Lončara

joga novi sad


SUBOTOM I NEDELJOM 8:00-10:00h ČAS JOGE sa Zoranom Zrnićem

NEDELJOM 13:00-16:00h VIDEO LINK predavanje Dragana Lončara

Nastava se odvija po standardima međunarodnih joga asocijacija i Evropske joga alijanse. Polaznici koji polože sve testove i praktični deo ispita i napišu seminarski rad, dobijaju sertifikat i zvanje joga instruktora. 
Praktični deo: asane, pranajama, bande, mudre, krije i tehnika dubokog jogičkog opuštanja-joga nidra.
Teorijski deo: istorija joge, filozofski pravci u Indiji, evolucija svesti, fiziologija joge, psihologija joge. Izučava se anatomija i fiziologija energetskih i drugih tananijih nivoa postojanja o kojima joga govori, kao što je sistem nadija – energetskih kanala i čakri – energetskih centara, kao i osnove ayurvede – indijske tradicionalne medicine. 
Biomehanika, funkcionalna anatomija i antropomotorika. Anatomija i fiziologija ljudskog tela. Preventivna i terapeutska svojstva joga tehnika i posebno svake asane. Kontraindikacije.
 
Uslovi koji su potrebni da biste postali sertifikovan joga učitelji, u skladu sa standardima Vidya Yoga škole, kao i međunarodnim joga asocijacijama: Yoga Alliance i European Yoga Alliance.

Kurs treba da sadrži najmanje 200 časova, raspoređenih u sledeće tematske jedinice:

1. Praktična disciplina – uključuje joga položaje (asane), tehnike disanja (pranajama), tehnike relaksacije i koncentracije, kao i druge tradicionalne tehnike joge

2. Metodologija podučavanja obuhvata principe i pravila demonstracije, opservacije, komunikacije, asistencije, instrukcija, opis različitih stilova, rad sa različitim kategorijama ljudi (godine, psihofizička spremnost), rad u grupama, individualni rad

3. Anatomija i fiziologija – uključuje anatomiju i fiziologiju ljudskog tela, kao i anatomiju i fiziologiju energetskog tela (energetski kanali i centri). Preventivne i terapeutske vrednosti joga tehnika.

4.  Joga filozofija, zdrav način života i etika joga učitelja uključuje izučavanje filozofije i  psihologije joge, način života i principe, kojih joga učitelj treba da se pridržava.

5. Praktikum podrazumeva neophodnu praksu, koju studenti treba da prođu, kao demonstratori, asistenti i da samostalno vode čas, u prisustvu svog joga instruktora.

Tokom šestomesečne obuke polaznici kursa, na kraju svake odslušane tematske jedinice,  polažu test  iz oblasti svakog predmeta. Potrebno je da pokažu preko 70 % znanja, u suprotnom, naknadno će ponovo biti testirani. Glavni deo ispita se sastoji od samostalno vođenog časa, na kojem studenti treba da pokažu svoje umeće ne samo u domenu  pravilnog izvođenja joga položaja, već i korektno vođenog časa, što podrazumeva jasnoću i preciznost instrukcija, kontakt sa učenicima itd. Na kraju kursa predaju seminarski rad, na temu koji sami odaberu u dogovoru sa svojim mentorom. Prilikom uručivanja sertifikata o završenom kursu za obuku joga instruktora Vidya Yoga škole, joga instruktori se svojim potpisom obavezuju da će se pridržavati kodeksa ponašanja Vidya Yoga škole, a  koji su u skladu s pravilima ponašanja joga instruktora regulisanim u svetskim joga asocijacijama čiji je ona član.

 

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply