Petak 5.07.2019. 17:00-20:00h kurs “Upoznavanje sa osnovama anatomije i funkcionalnosti organa, za potrebe energetskog isceljivanja” predavač dr Milka Budakov

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

“Upoznavanje sa osnovama anatomije i funkcionalnosti organa, za potrebe energetskog isceljivanja”
Predavanje je namenjeno svim praktičarima energetskog isceljivanja!

Anatomija je deo biologije koji izučava živa bića i istražuje oblike tela živih bića (morfologija), njihove funkcije (fiziologija), njihov medjusobni odnos i odnos prema okolini u kojoj žive.

Humana Anatomija je najstarija nauka koja se bavi gradjom i funkcijom čovečjeg tela. Razvijala se uporedo sa medicinom kao njen nerazdvojni i jedinstveni deo. Ljudsko telo je sastavljeno od velikog broja organa, od koji svaki ima i svoj posebni oblik i svoje posebno delovanje. Pojedini organi nisu potpuno nezavisni jedan od drugoga, nego više njih čini celinu u kojoj jedan organ upotpunjuje delovanje drugog, a svi služe složenijem zadatku. Ljudsko telo je kombinacija sistema, svaki sistem je jedinstven, ali ne može da deluje bez podrške ostalih sistema.

Izučava strukturu ljudskoga tela, Patološka anatomija je nauka koja proučava obolele organe. Svaka anatomska jedinica počinje prvo sa opisom strukture organa ili sistema (kao na primer nervi, nervni sistem, srce itd…). Ljudsko telo je sastavljeno od mnogo organa, za ljudsko telo se kaže da je sastavljeno od mišića, kostiju, živaca i krvi. Delovi ljudskog organizma medjusobno su povezani, i ako jedan njegov jedan deo ne funkcioniše dobro, onda se izaziva poremećaj i ostalih delova.

Na kursu “Upoznavanje sa osnovama anatomije i funkcionalnosti organa, za potrebe energetskog iscelivanja” radićemo:

🏁 Anatomija ljudskog tela
🏁 Govorićemo o svakom sistemu organa posebno i njihovoj povezanosti
🏁 Zašto primenjujemo i učimo metode i tehnike Bioenergije
🏁 Praktično izvodjenje metoda i tehnika bioenergije
🏁 Korisni saveti u vezi ishrane i zdravim stilovima života

Trajanje 3 sata
Investicija 100€

⚓ Dobijate potvrdu da ste upoznati sa osnovama Anatomije i funkcionalnosti organa, za praktičare energetskog iscelivanja.

Broj učesnika je ograničen i obavezne su rezervacije mesta na broj telefona 0631563799!

Predavač: dr Milka Budakov
dr Milka Budakov je rodjena 1956.godine. Majka jednog deteta. Zvanje doktora medicine stekla je na medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zasnovala je radni odnos na Institutu za zaštitu zdravlja dece i omladine u Novom Sadu.
– 2010. godine je bila Predsednica Komisije za preglede dece ometene u psihofizičkom razvoju za Južno Bački okrug.
– 2012. godine Načelnica pedijatrije Doma zdravlja Novi Sad.
– 2013. godine Savetnik direktora Doma zdravlja Novi Sad.
– do danas Zamenik Pokrajinskog sekretara za za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Takodje je Predsednica interesorne komisije (Komisija daje podršku deci sa invaliditetom u obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom delu života deteta).
Učesnik je mnogobrojnih stručnih sastanaka kako u zemlji tako i inostranstvu sa radovima. Član je sekcije za alternativnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu Vojvodine. Završila je “Školu bioenergije” 2015. godine i od tada koristi znanje koje je stekla u radu sa svojim pacijentima.

Organizator kursa: https://www.facebook.com/healingenergyartns

HEArt Healing Energy Art je osnovan sa ciljem da edukuje ljude o umetnosti isceljivanja i da ponudi proizvode koji harmonizuju energiju u prostoru.
HEART – Healing Energy Art:
* Proizvodnja i prodaja orgonita
* Proizvodnja i prodaja biljnih tinktura i preparata
* Bioenergetski tretmani
* Tretmani čišćenja Aure
* Tretmani kidanja teških i štetnih karmičkih veza
* Detekcija štetnih zračenja
* Detekcija i čišćenje entitetskih energija
* Edukacija o štetnim zračenjima
* Edukacija o Bioenergiji
* Edukacija o Duhovnom isceljivanju
* Edukacija o Anatomiji ljudskog tela i funkcional-
nosti organa (obavezna za sve praktičare energe-
tskih isceljivanja koji nisu medicinske struke),
obuku vodi dr Milka Budakov zamenica pokraji-
nskog sekretara za socijalnu politiku demografiju
i ravnopravnost polova APV.
* Edukacija o energetskim vežbama
* Edukacija o meditaciji
Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone