Primenjena Integrativna Kineziologija 1

Predavač: Dragan Andjelkovic D.O. (doctor of osteopathy) *
Datum: 28.-29. oktobar 2023

Cena: 370 eura, informacije i prijave na tel. 065 3000723
Satnica: 9:30-18:30h sa pauzom za ručak

Upisnici: holistički terapeuti, fizioterapeuti, ostali

Izdaje se Sertifikat

Šta će student naučiti na ovom seminaru?

–        Kako pravilno naučiti testirati 6, 12, 24 mišića;

–        Koji su „konektirani“ unutrašnji organi za svaki mišić ponaosob

–        Kako utiče disfunkcionalna stresna situacija na mišić, vaskularni sistem, limfni sistem i na odgovarajuće meridiane akupunkture, povezane sa tim mišićem

–        Koje su specifične refleksne tačke NL (neuro limfne) i NV (neuro vaskularne) za svaki mišić

–        Da li trebate tretirati „ovog pacijenta“ i da li mu možete pomoći svojom terapijom ili ne (test)

–        Kako odabrati pravilnu terapiju za problem pacijenta

–        Kako pojačati tonus mišića a kako ga oslabiti

–        Da li treba tretirati odgovarajući mišić ili je primarna problematika njegov antagonist

–        Tretirati jedan mišić i „njegov  pridruženi organ“ ; na primer, pectoralis klavicular i želudac

–        Na kraju svake terapije, test o validnosti i uspešnosti naše terapije

* Predavač Dragan Anđelković, licencirani doktor osteopatije od strane Ministarstva zdravlja, bavi se integrativnom, komplementarnom medicinom vise od 30 godina. Studirao, radio i živeo u Italiji 37 godine; u Srbiji od 2018. U Italiji je imao sopstvenu Školu Holističkih Tehnika (Milano i Bergamo), gde je i sam držao predavanja Osteokineziologije, Primenjene integrativne kineziologije, Psihosomatske energetske medicine i veliki broj predavanja monotematskih seminara.

U Srbiji je među prvima organizovao kurseve Osteopatije (u pripremi Škola osteopatije), a i sam  doprineo da ova komplementarna medicina bude priznata od strane Ministarstva zdravlja. Takođe držao i predavanja Primenjene integrativne kineziologije kao i Emocionalni rane iz detinjstva i Emocionalni konflikti blokirani u čakrama.

Kao doktor osteopatije i predavač radi u Beogradu, Novom Sadu i povremeno u Skoplju.

PROGRAM SEMINARA
PRIMENJENA INTEGRATIVNA KINEZIOLOGIJA

 • Istorija i filozofija primenjene kineziologije
 • Trougao zdravlja
 • Refleksne tacke 5 elemenata intravertebralnog foramena
  – Nervni sistem
  – Vaskularni sistem
  – Limfni sistem
  – Kranio sakralni ritam
  – Meridijani akupunkture
 • Zavisnost funkcionalnosti mišića od fiziološkog stanja organa i obrnuto
 • Psihološki disbalans „Switching“ i balansiranje meridijana „Ren May“
 • Psiho sinhronizacija
 • Redukovati emotivni stres
 • Relativna dehidratacija
  -Test relativne dehidratacije i mišići indikatori
 • Stimulacija refleksa i energetska ravnoteža
 • Neurovaskularni refleksi-smanjiti bol
 • Test mišića-osnovne tehnike
 • Govor fizičkog tela u primenjenoj kineziologiji
 • Percepcija „fizičke i energetske jačine“ mišića
 • Kako pravilno vršiti testiranja mišića
 • Pravilo broja 2
 • Therapy localization / Terapijska lokalizacija
 • Challenge-Provera i stimulans
  Primer: pectoralis clavicular i deltoid anterior
  Vežbe
 • Postura
 • Proprioreceptori
 • Korekcija tonusa mišića
  Pojačati / smanjiti tonus mišića
  – preko Goldžijevog aparata / preko vretena mišića
  – Metoda primenjene kineziologije
 • Posturalna analiza
 • Posturalni disbalans i hod
 • Nekorektna postura i “istant dijagnoza”
 • Neuro fiziološko objašnjenje testa mišića u primenjenoj kineziologiji
  Slabost mišića spinalnih ekstenzora – Test i Korekcija
  Primer; trapecijus superior, donja loza
  Vežbe
 • Funkcionalna dezorganizacija “trougla zdravlja”
  – Strukturalna
  – Biohemijska
  – Mentalna
 • Switching- Suprotnost reakcijež
 • Test i korekcija
 • Cross crawl
  Vežbe
 • Refleksne tačke – neurovaskularne i neurolimfne
 • Muskulatorni testovi-od dijagnoze do terapije (6 baznih mišića)
  – Psoas
  – Pectoralis major klavikular
  – Deltoid
  – Pectoral sternalis
  – Donja loža
  – Tensor fascia lata
 • Testovi mišića-korispondentni organi visceri- refleksne tačke
  Vežbe
 • Psihološka inverzija
  Test i korekcija
 • Leva i desna femisfera mozga
  – Testovi balansa aktivnosti femisfera
  – Korekcija i balans dveju hemisfera
  Vežbe
 • Diskusija
 • Podela sertifikata (samo prvi, na godišnjem nivou se izdaje sertifikat za jednogodišnje studije)