CD “MUDROST ŠUME 432 HZ – MUZIKA ZA MEDITACIJU I OPUŠTANJE” cena 800din

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Podešavajući se na frekvenciju sopstvenog bića, ulazimo u sazvučje sa svemirom, tj. univerzalnim znanjem kosmosa. Frekvencije tj. tonovi koji sačinjavaju muziku predstavljaju važan aspekt njenog uticaja na unutrašnji hram ljudskog bića. Kroz istoriju, osnovica za podešavanjemuzičkih instrumenata (kamerton) stalno se menjala. Po međunarodnom ISO standardu od 1953. godine odlučeno je da se ton A štimuje na 440 oscilacija (Hz) u sekundi. Ovakav štim je „raštimovao“ ljudski um i telo i presekao veze sa kosmosom i prirodom.

Još od vremena Pitagore, poštovale su se simetrije svetih vibracija. Priroda i ljudsko biće bazirani na proporcijama zlatnog preseka (Phi). Koristila se lestivica sa štimom na 432 Hz. U ovoj tzv. Pitagorejskoj lestvici odnosi između svih tonova su u potpunom skladu sa proporcijama prirode, što nije slučaj kod današnjeg načina štimovanja.

Muzika komponovana na pitagorejskih 432 Hz emituje blagotvornu isceljujuću energiju i budi kreativne životne snage. Na mikroplanu, ovi frekvencijski rasponi harmonizuju energetske strukture ćelija i veze između njih. Na makroplanu one harmonizuju odnose među ljudima, kao i povezanost sa prirodnim planetarnim tokovima.

Fotka-omota-Mudrost-sume

Inspirisani zvucima šume kreirali smo ove kompozicije kao odgovor na bogatstvo koje nam šumski svet pruža. Muzika na CD-u je sastavljena iz pet delova spojenih u jednu celinu, kako se ne bi prekidao tok meditacije ili opuštanja. Svaki zvuk kao i trajanje određene kompozicije pažljivo su proračunati kako bi kod slušaoca stvorili osećaj mira i harmonije u celom biću.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone