Vrksasana– Poza drvo

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

1. JOGA…OSLOBA?A STRESA. Joga umanjuje negativne fizi?ke uticaje stresa na naše telo. Aktivnom relaksacijom, joga pomaže u snižavanju nivoa hormona stresa kortizola. Kao prate?e pojave javljaju se i sniženje krvnog pritiska, ujedna?en sr?ani ritam, medical
bolje varenje i ja?anje imuniteta, te ublažavanje simptoma izazvanih poreme?ajima kao što su anksioznost, depresija, hroni?ni umor, astma i nesanica.

2. JOGA…UBLAŽAVA BOLOVE. Istraživanja su pokazala da je vežbanje joga asana (položaja), meditacija, ili njihova kombinacija, dovelo do smanjenja intenziteta bolova kod ljudi sa oboljenjima kao što su rak, multipla skleroza, auto-imune bolesti i hipertenzija, te kod artritisa, bolova u le?ima i vratu i drugih hroni?nih oboljenja. Neki od vežba?a naveli su da i emotivni bol može biti ublažen tokom vežbanja joge.

3. JOGA…POSPEŠUJE DISANJE, jer u?i ljude da udišu sporije i dublje. Tako se unapre?uje funkciju plu?a, podsti?e bolji telesni odgovor na relaksaciju i pove?ava koli?inu kiseonika koja je telu na raspolaganju.

4. JOGA…POVE?AVA TELESNU FLEKSIBILNOST. Ona pomaže da se pove?a fleksibilnost i pokretljivost tela, uve?avaju?i raspon pokreta i smanjuju?i neprijatna probadanja i bolove. Veliki broj ljudi na prvom ?asu joge ne može da dodirne svoje nožne prste. Postepeno oni po?inju da koriste miši?e adekvatne pokretu. Vremenom se ligamenti, tetive i miši?i izdužuju, pove?ava se njihova elasti?nost, te se tako omogu?ava ve?i broj položaja. Joga tako?e pomaže da se popravi držanje tela a time se le?a, vrat, zglobovi i miši?i osloba?aju bola.

5. JOGA…POVE?AVA TELESNU SNAGU. Joga asane zatežu svaki miši? u telu i tako pove?avaju snagu tela bukvalno od glave do pete. Pored toga što ja?aju telo, one osloba?aju miši?e zgr?enosti i napetosti.

6. JOGA…ODRŽAVA OPTIMALNU TELESNU TEŽINU. Joga (?ak i stilovi koji ne podrazumevaju intenzivno vežbanje) može da pomogne da se telesna težina drži pod kontrolom tako što snižava nivo kortizola, te sagoreva suvišne kalorije i smanjuje stres. Ona uti?e i na usvajanje navika zdrave ishrane i obezbe?uje bolje vrednovanje sopstvene dobrobiti i pove?ano samopoštovanje.

7. JOGA…POSPEŠUJE BOLJU CIRKULACIJU, a kao rezultat praktikovanja razli?itih joga položaja, bolji je protok krvi zasi?ene kiseonikom u ?elije organizma.

8. JOGA…POBOLJŠAVA STANJE SRCA. ?ak i joga vežbe niskog intenziteta blagotvorno deluju na srce tako što snižavaju broj otkucaja srca tokom odmora, pove?avaju izdržljivost i uti?u na bolju iskoriš?cenost kiseonika tokom vežbanja.

9. JOGA…POMAŽE DA SE USREDSREDIMO NA SADAŠNJOST, da postanemo svesniji i da u svom umu osvestimo svoje zdravo telo. Ona otvara put ka pove?anoj koncentraciji i boljoj koordinaciji pokreta, bržem reagovanju i boljem pam?enju.

10. JOGA…UTI?E NA UNUTRAŠNJI MIR. Aspekt meditacije u jogi mnogima je pomogao da dosegnu dublje nivoe svesti, spiritualnost i nalaženje zadovoljstva u životu. Veliki broj ljudi koji su jogom po?eli da se bave iz drugih razloga, naglašavaju da je upravo ovo suštinski razlog zbog kojeg je joga postala bitan deo njihovog svakodnevnog života.
1. JOGA…OSLOBA?A STRESA.Joga umanjuje negativne fizi?ke uticaje stresa na naše telo. Aktivnom relaksacijom, joga pomaže u snižavanju nivoa hormona stresa kortizola. Kao prate?e pojave javljaju se i sniženje krvnog pritiska, psychiatrist
ujedna?en sr?ani ritam, prosthetic
bolje varenje i ja?anje imuniteta, te ublažavanje simptoma izazvanih poreme?ajima kao što su anksioznost, depresija, hroni?ni umor, astma i nesanica.

2. JOGA…UBLAŽAVA BOLOVE.Istraživanja su pokazala da je vežbanje joga asana (položaja), meditacija, ili njihova kombinacija, dovelo do smanjenja intenziteta bolova kod ljudi sa oboljenjima kao što su rak, multipla skleroza, auto-imune bolesti i hipertenzija, te kod artritisa, bolova u le?ima i vratu i drugih hroni?nih oboljenja. Neki od vežba?a naveli su da i emotivni bol može biti ublažen tokom vežbanja joge.

3. JOGA…POSPEŠUJE DISANJE,jer u?i ljude da udišu sporije i dublje. Tako se unapre?uje funkciju plu?a, podsti?e bolji telesni odgovor na relaksaciju i pove?ava koli?inu kiseonika koja je telu na raspolaganju.

4. JOGA…POVE?AVA TELESNU FLEKSIBILNOST.Ona pomaže da se pove?a fleksibilnost i pokretljivost tela, uve?avaju?i raspon pokreta i smanjuju?i neprijatna probadanja i bolove. Veliki broj ljudi na prvom ?asu joge ne može da dodirne svoje nožne prste. Postepeno oni po?inju da koriste miši?e adekvatne pokretu. Vremenom se ligamenti, tetive i miši?i izdužuju, pove?ava se njihova elasti?nost, te se tako omogu?ava ve?i broj položaja. Joga tako?e pomaže da se popravi držanje tela a time se le?a, vrat, zglobovi i miši?i osloba?aju bola.

5. JOGA…POVE?AVA TELESNU SNAGU.Joga asane zatežu svaki miši? u telu i tako pove?avaju snagu tela bukvalno od glave do pete. Pored toga što ja?aju telo, one osloba?aju miši?e zgr?enosti i napetosti.

6. JOGA…ODRŽAVA OPTIMALNU TELESNU TEŽINU.Joga (?ak i stilovi koji ne podrazumevaju intenzivno vežbanje) može da pomogne da se telesna težina drži pod kontrolom tako što snižava nivo kortizola, te sagoreva suvišne kalorije i smanjuje stres. Ona uti?e i na usvajanje navika zdrave ishrane i obezbe?uje bolje vrednovanje sopstvene dobrobiti i pove?ano samopoštovanje.

7. JOGA…POSPEŠUJE BOLJU CIRKULACIJU,a kao rezultat praktikovanja razli?itih joga položaja, bolji je protok krvi zasi?ene kiseonikom u ?elije organizma.

8. JOGA…POBOLJŠAVA STANJE SRCA.?ak i joga vežbe niskog intenziteta blagotvorno deluju na srce tako što snižavaju broj otkucaja srca tokom odmora, pove?avaju izdržljivost i uti?u na bolju iskoriš?enost kiseonika tokom vežbanja.

9. JOGA…POMAŽE DA SE USREDSREDIMO NA SADAŠNJOST,da postanemo svesniji i da u svom umu osvestimo svoje zdravo telo. Ona otvara put ka pove?anoj koncentraciji i boljoj koordinaciji pokreta, bržem reagovanju i boljem pam?enju.

10. JOGA…UTI?E NA UNUTRAŠNJI MIR.Aspekt meditacije u jogi mnogima je pomogao da dosegnu dublje nivoe svesti, spiritualnost i nalaženje zadovoljstva u životu. Veliki broj ljudi koji su jogom po?eli da se bave iz drugih razloga, naglašavaju da je upravo ovo suštinski razlog zbog kojeg je joga postala bitan deo njihovog svakodnevnog života.

Asane su stavovi ili položaji tela u jogi i one ?ine važan element vežbanja joge. Fizi?ke vežbe u jogi zvane asane predstavljaju nenaporne vežbe koje obezbe?uju nežno istezanje koje pogoduje održavanju vitalnosti zglobova, seek
miši?a, health care
ligamenata, pharm
tetiva i drugih delova tela. Asane doprinose osnaženom nervnom sistemu, boljoj cirkulaciji, osloba?anju od napetosti i pove?anoj pokretljivosti tela.

U toku 2013. godine svake nedelje objavljiva?emo po jednu asanu uz opis asane i spisak dobrobiti, terapeutskih indikacija i kontraindikacija.

Vrksasana – Poza drvo
(vrksa na sanskritu = drvo)
Vrksasana spada u balansiraju?e asane. Zadržavanje u ovoj asani je od 30 sekundi do nekoliko minuta.
Vrkshasana1
Anatomski fokus: butine
Terapeutske aplikacije: išijas
Dobrobiti: ja?a butine, listove, sko?ne zglobove i ki?mu; isteže prepone i unutrašnju sranu butina, grudi i ramena; poboljšava ose?aj ravnoteže; olakšava simptome išijasa; pomaže kod ravnih tabana
Kontraindikacije: glavobolja, nesanica, nizak krvni pritisak
Napomena: za održavanje ravnoteže pomaže fiksiranje pogleda u jednu ta?ku na podu, mada je pravi izazov izvo?enje ove asane sa zatvorenim o?ima jer to podsti?e ose?aj balanisranja bez uticaja spoljne sredine; taban savijene noge ne sme da ide na zglob kolena noge na kojoj se stoji, kako ne bi došlo do destabilizacije istog, tako da taban, ukoliko ne može iznad, treba staviti ispod kolena
Varijacije: kad stabilno stojite u asani, podignite ruke sa spojenim dlanovima iznad glave i  ispružite laktove, ova varijacija se ne preporu?uje osobama s povišenim krvnim pritiskom

Vrkshasana2

Modifikacije: ukoliko ne možete da održite ravnotežu u ovoj asani možete da se za po?etak pridržavate rukom za zid ili da le?ima naslonite
Greške prilikom izvodjenja asane: pogrešan položaj stopala noge koja je na podu, nedovoljan pritisak savijene noge na butinu

 


 

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply