Urdva dhanurasana/Chakrasana– Poza točak

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

 

Urdva dhanurasana/Chakrasana – Poza to?ak
(urdva na sanskritu = obrnut, ascariasis dhanur na sanskritu = luk, chakra na sanskritu = to?ak, energija)
Urdva dhanurasana je dobila ime po tome što podse?a na obrnuti luk. Drugo ime ove asane koje se tako?e ?esto koristi, jeste chakrasana jer podse?a na polovinu to?ka. Zadržavanje u ovoj asani je 30 sekundi do 1 minut.
Urdva danurasana-chakrasana
Anatomski fokus: ru?ni zglobovi
Terapeutske aplikacije: osteoporoza
Dobrobiti: isteže grudni koš, ruke i noge, zadnjicu, stomak i ki?mu; stimuliše rad štitne žlezde; olakšava simptome blage depresije; energizuje celo telo; pomaže kod bolova u le?ima, astme i osteoporoze
Kontraindikacije: povreda le?a; sindrom karpalnog tunela; glaukom; proliv; glavobolja; problemi sa srcem; povišen krvni pritisak
Modifikacije: kod izvo?enja ove asane veoma je važno da stopala i kolena budu paraleni i da se ne naginju ka unutra, da biste to spre?ili, možete staviti joga “blok-ciglu” izme?u stopala tako da palcima obe noge pritiskate o joga blok, tako?e možete staviti joga blokove ispod obe šake ukoliko ne možete potpuno da se savijete zbog zatezanja u pazuhu, a u slu?aju zatezanja u laktovima možete ostaviti potiljak na podu ili da se savijate pomo?u fitnes lopte
Varijacije: za produbljavanje ove asane možete da stopala da pomerate bliže ka glavi ?ime se poja?ava istezanje, napredni vežba?i mogu u ovu asanu da ulaze iz stoje?eg položaja što oja?ava stoma?ne miši?e 
Greške prilikom izvo?enja asane: naginjanje nogu ka unutra tako da nisu u paralelnom položaju, spuštena karlica i grudni koš
Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply