Ardha Baddha Padma Paschimottanasana – Poza uvezani polulotos sa intenzivnim istezanjem zadnje strane tela

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Ardha Baddha Padma Paschimottanasana – Poza uvezani polulotos sa intenzivnim istezanjem zadnje strane tela
(ardha na sanskritu = pola, physiotherapist  baddha na sanskritu = uvezan, padma na sanskritu = lotos, paschimottana na sanskritu= intenzivno istezanje zapada tj.zadnje strane tela)

Ardha Baddha Padma Paschimottanasana je zapravo kombinacija polulotosa i savijanja preko ispružene noge što dovodi do intenzivnog istezanja celog zadnjeg dela tela. Ova asana spada u zahtevnije položaje i ne preporu?uje se izvo?enje bez supervizije instruktora ukoliko nemate prethodno iskustvo. Zadržavanje u ovoj asani je 10-30 sekundi.
Ardha badha padma pschimattanasana ADobrobiti: smiruje um i pomaže kod stresa, anksioznosti i blagih oblika depresije; isteže ki?mu, ramena i zadnju stranu noge; podsti?e procese varenja i peristaltike i time pomaže kod konstipacije; stimuliše cirkulaciju krvi u jetri, bubrezima, jajnicima i materici; pomaže ublažavanju problema u menstruaciji i menopauzi; reguliše apetit i pomaže u le?enju gojaznosti.
Kontraindikacije: povreda le?a i kolena, proliv i astma
Napomena: ovu asanu treba izvoditi oprezno i postepeno jer može do?i do povrede zbog jakog istezanja u sko?nim zglobovima i kolenima. Treba obratiti pažnju i na to da ve?ina po?etnika tek neznatno može da se savije usled zategnutosti u zadnjem delu nogu i onda ova asana ?esto na po?etku izgleda kao da se sedi uspravno s ispruženim nogama. Nemojte nikad pokušavati suviše da se savijete napred; preporu?uje se da to ?inite polako i kada osetite kako se smanjio razmak izme?u stidne kosti i pupka, zastanite i malo se podignite, pa onda opet nastavite lagano sa savijanjem.

Preporučite drugima ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply